0
Brandveiligheid Ontwerpen en Toetsen Deel F


25% KORTING op de 
SERIE BRANDVEILIGHEID 

De zes delen van de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen behandelen alles wat u moet weten rondom bouwen en brandveiligheid.

» De serie is als 1 volledige set te bestellen.

Tijdelijk met 25% korting!

Inhoudsopgave

Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel F

Procesmodel aanpak gelijkwaardige brandveiligheid

Sommige gebouwen kunt u niet binnen de algemeen geldende voorschriften realiseren. Denk bijvoorbeeld aan zeer hoge woongebouwen. De publicatie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen Deel F biedt een procesmodel, waarmee u een gelijkwaardige oplossing vindt. Zo voorkomt u onrealistische uitgangspunten of aannames. De kans op een verstoring of vertraging van de bouw wordt minimaal.

Deel F: Procesmodel aanpak gelijkwaardige brandveiligheid geeft een aanpak waarmee duidelijk wordt welke stappen wanneer moeten worden gezet om uiteindelijk een door het bevoegd gezag geaccepteerde gelijkwaardige oplossing te kunnen realiseren. Ook een checklist met aandachtspunten per ontwerpfase vormt onderdeel van dit deel.

Deel F gaat met name in op de invulling van niet concreet geformuleerde prestatie-eisen, zoals functionele omschrijvingen, gelijkwaardige oplossingen en gelijkwaardige veiligheid. Het accent ligt daarbij vooral op de wijze waarop beslissingen kunnen worden genomen. Er wordt een procesmodel gepresenteerd om te komen tot een door bouw- en woningtoezicht geaccepteerde brandveiligheidsoplossing voor uw ontwerp.

Gebruik van het model moet er enerzijds toe leiden dat gelijkwaardigheid een plek krijgt binnen het ontwerpproces, zodat hiermee al in het begin rekening gehouden wordt. Anderzijds is het de bedoeling dat het model bijdraagt aan een soepel verloop van het vergunningstraject. Ten slotte is achterin een checklist opgenomen, waarin nog eens kort de aandachtspunten voor brandveiligheid in het ontwerp op een rij zijn gezet.Deze publicatie is Bouwbesluit 2012 proof


Artikelnummer 443F.12
ISBN 978-90-5367-552-6
Auteur(s) ir. B. Kersten
Aantal pagina's 49
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Hardcover
Jaar van uitgave 2012

Gedrukte versie

 29,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen