0

publicatie: Brandwerende details

Titelpagina

Brandwerende details

Woning- en utiliteitsbouw

Brandcompartimentering is onlosmakelijk verbonden met een brandveilig gebouw: hiermee wordt brand immers beperkt tot een deel van het gebouw. De regelgeving besteedt dan ook veel aandacht aan dit onderwerp. De functie van een brandcompartiment is om de uitbreiding van brand te voorkomen. Het is daarom logisch dat de afscheidingen van de brandruimte tegen de verwachte brand bestand zijn. De toegepaste kozijnen, wanden, vloeren en daken bezitten meestal wel de vereiste brandwerendheid. Dat de aansluitingen van deze bouwdelen – de details – ook aan de gewenste brandwerendheid moeten voldoen, wordt ook erkend. Maar hoe dat dan moet, is voor velen in de praktijk een interessante vraag.

2009
599.09
978-90-5367-488-8
07-08-2013