0

publicatie: Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking

Voorwoord

Voorwoord

Het afwerken van gevels met gepleisterde gevelisolatie vindt zijn oorsprong in Duitsland, waar in 1961 de eerste projecten hiermee in de woningbouw werden uitgevoerd. Momenteel brengt men daar jaarlijks zo'n 25 miljoen m² gevelisolatie aan. In tegenstelling tot Duitsland kent Nederland geen eeuwenoude (buiten)pleistercultuur. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw werden gevels slechts incidenteel van een pleisterafwerking voorzien. Met de komst van de gevelisolatiesystemen naar Nederland, kort na de energiecrisis van begin jaren zeventig, kwam daar verandering in. Inmiddels zijn ook in ons land tientallen miljoenen vierkante meter gevel van gepleisterde gevelisolatie voorzien. De pioniersfase is voorbij!
Het aanbrengen van een gevelisolatiesysteem vraagt echter om bijzondere aandacht, bij zowel het ontwerp, de werkvoorbereiding als de uitvoering.

Deze publicatie heeft tot doel de basiskennis over buitengevelisolatie toegankelijk te maken voor opdrachtgever, opzichter en aannemer, zodat zij bij de voorbereiding, de uitvoering en het onderhoud van gepleisterde gevelisolatie een optimaal resultaat kunnen bereiken.

De publicatie is voornamelijk gericht op het gevelisolatiesysteem dat in ons land veruit het meeste wordt toegepast: een isolatieplaat van polystyreen, voorzien van een wapeningslaag en een afwerking van een dunne, kunstharsgebonden sierpleister.

ing. J.C. van Es
projectmanager SBR