0

publicatie: Levensduur van bouwproducten

Titelpagina

Levensduur van bouwproducten

Methode voor referentiewaarden

Deze catalogus geeft u op basis van praktijkwaarden voor 500 bouwproducten de meest actuele levensduur. Met behulp van een methodiek, gebaseerd op de ISO norm 15686, die de catalogus beschrijft, wordt u zich bewust hoe u de levensduur van bouwmaterialen kunt inschatten voor uw specifieke projectgebonden situatie.

Levensduur belangrijk voor milieubelasting
De levensduur van bouwproducten speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de milieubelasting van producten, en uiteindelijk een gebouw. Daarnaast vormt de levensduur van bouwmaterialen een uitgangspunt bij het berekenen van de levensduurkosten van een gebouw en het bepalen van de onderhoudscycli van bouwdelen.

2011
624.11
978-90-5367-538-0
07-08-2013