0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

Bestanden

 Schema_s_Checklist_Bouwbesl...

publicatie: Checklist Bouwbesluit: deel A (editie 2014)

1 Inleiding: Bouwbesluit 2012 voor woningen en woongebouwen

1 Inleiding: Bouwbesluit 2012 voor woningen en woongebouwen

1.1 Afbakening

De eisen die deze publicatie beschrijft zijn wettelijke voorschriften gebaseerd op het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit zijn alle technische bouwvoorschriften voor bouwwerken gebundeld. Deze Checklist Bouwbesluit, woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW, beschrijft alle voorschriften uit het Bouwbesluit voor nieuw te bouwen woonfuncties. Eisen voor verbouw, bestaande bouw en voor tijdelijke bouw zijn hier buiten beschouwing gelaten. Ook op de eisen voor woonwagens wordt hier niet ingegaan. De hier behandelde wettelijke eisen hebben daarom alleen betrekking op nieuw te bouwen gebouwen. De eisen vanuit het Bouwbesluit voor de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden, en de minimale eisen voor bestaande gebouwen waaraan geen wijzigingen worden aangebracht (niveau bestaande bouw), zijn niet opgenomen in deze checklist. De eisen voor de verbouw van gebouwen vindt u in de Checklist Bouwbesluit, woningen en woongebouwen: VERBOUW.