0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

Bestanden

 Schema_s_Checklist_Bouwbesl...

publicatie: Checklist Bouwbesluit: deel B (editie 2014)

Inleiding: Bouwbesluit 2012 voor woningen en 1 woongebouwen

1 Inleiding: Bouwbesluit 2012 voor woningen en 1 woongebouwen

1.1 Afbakening

De eisen die deze publicatie beschrijft zijn wettelijke voorschriften gebaseerd op het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit zijn alle technische bouwvoorschriften voor bouwwerken gebundeld. Deze Checklist Bouwbesluit, woningen en woongebouwen: VERBOUW, beschrijft alle voorschriften uit het Bouwbesluit voor de verbouw van bestaande woonfuncties. Eisen voor nieuwbouw, bestaande bouw en voor tijdelijke bouw zijn hier buiten beschouwing gelaten voor zover ze niet van toepassing zijn bij verbouw. Ook op de eisen voor woonwagens wordt hier niet ingegaan. Voor de herbestemming van gebouwen geldt voor een aantal onderwerpen het absolute wettelijke minimumniveau, zoals dat is gedefinieerd voor bestaande bouw. Dat kwaliteitsniveau wordt hier niet beschreven. De hier behandelde wettelijke eisen hebben alleen betrekking op geheel of gedeeltelijk te vernieuwen, te vergroten en te veranderen gebouwen. De eisen vanuit het Bouwbesluit voor de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden, en de minimale eisen voor bestaande gebouwen waaraan geen wijzigingen worden aangebracht (niveau bestaande bouw), zijn niet opgenomen in deze checklist. De eisen voor nieuwbouw vindt u in de afzonderlijk te verkrijgen Checklist Bouwbesluit, woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW.