0

publicatie: Conceptueel bouwen

1. Wat is conceptueel bouwen?

1. Wat is conceptueel bouwen?

Naast traditioneel en industrieel bouwen ontpopt zich een derde manier van aanbieden: Conceptueel Bouwen. Wat houdt dit begrip eigenlijk in? En wat zijn ‘concepten’?

In de bouw in Nederland is een nieuwe manier van aanbieden aan het ontstaan: Conceptueel Bouwen. Normaal komt een project op gang op initiatief van een klant. Op zo’n stap reageren bedrijven uit de sector vervolgens. In de nieuwe manier zijn de rollen omgekeerd: bedrijven nemen het voortouw en komen actief met oplossingen naar potentiële klanten.

De traditionele aanbodstrategie die bekendstaat als ‘traditioneel bouwen’ is gebaseerd op maatwerk. Van de klant, bijvoorbeeld de projectontwikkelaar, wordt een actieve instelling verwacht. Zijn bemoeienis levert hem weliswaar een ruime keuzevrijheid op, maar hij haalt zich ook heel wat werk en risico’s op de hals. Maatwerk heeft met andere woorden een prijskaartje voor de opdrachtgever.

Bij de traditionele aanbodstrategie die is gebaseerd op kant-en-klaar oplossingen (ook bekend als ‘industrieel bouwen’), heeft de klant een stuk minder zorgen, maar van werkelijke invloed op de totstandkoming en de aard van het bouwwerk is nauwelijks sprake.

Tussen deze twee uitersten in bevindt zich een nieuwe aanbodstrategie die steeds vaker wordt aangeduid met de term Conceptueel Bouwen. Bij Conceptueel Bouwen probeert een aanbieder een potentiële doelgroep te prikkelen door het etaleren van mogelijke oplossingen. Oplossingen hebben in dat stadium nog een conceptueel karakter. Voor de klant in spe is er nog ruimte om een concept naar eigen wens te verbijzonderen. Hoe eenvoudig dit ook mag klinken, de gevolgen van dit ‘nieuwe aanbieden’ zijn verstrekkend. De keuze van een aanbodstrategie is voor bedrijven in de bouwsector een uiterst serieuze aangelegenheid. De gekozen wijze van aanbieden bepaalt namelijk in sterke mate de concurrentiepositie van het bedrijf in kwestie. Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe het bedrijf zich positioneert ten opzichte van de concurrentie en hoe het omgaat met de kansen en bedreigingen die zich van buiten de sector voordoen. Bedrijven die Conceptueel Bouwen, verlaten de traditionele, defensieve houding en kiezen bewust voor een pro-actieve houding waarmee ze succes bij klanten proberen af te dwingen volgens moderne marketingprincipes.

Naar een definitie

Conceptueel Bouwen is een proactieve aanbodstrategie die zich onderscheidt door vier kenmerken:

 1. Aanbieden van concepten

  Aanbieders bieden concepten aan die specifiek voor een segment van een markt zijn ontwikkeld. De behoeften van de doelgroep bepalen de balans tussen projectonafhankelijke standaardisatie, klantgebonden maatwerk, prijs en de inrichting van het proces en de organisatie. Uitgangspunt is dat de prijs-kwaliteitverhouding gunstiger is dan bij de traditionele aanbodstrategieën.

 2. Klant- en marktoriëntatie

  Niet de eigen capaciteit, maar de behoeften van klanten en markten staan centraal.

 3. Projectonafhankelijke aanpak

  Het concept is bestemd voor meerdere projecten en/of klanten.

 4. Eén aanspreekpunt voor de klant

  Eén aanbieder zorgt ervoor dat de klant hem als centraal aanspreekpunt kan gebruiken, met andere woorden: hij neemt de klant zoveel mogelijk zorgen uit handen. Deze aanbieder staat er voor in dat de klant het resultaat krijgt waar hij om heeft gevraagd.

Het sleutelbegrip ´concept´

De term ‘concept’ is een containerbegrip. Bij Conceptueel Bouwen gaat het om een beschrijving, illustratie of simulatie van een product of dienst die tegemoetkomt aan de behoefte van een doelgroep. De geboden functionaliteit en het voorzieningenniveau moeten duidelijk uit het concept spreken. Eveneens moet duidelijk zijn welke meerwaarde het concept voor de klant heeft. Om dat laatste te bewerkstelligen is een zeer beknopt concept soms al voldoende. Dan gaat het nog niet om een product of dienst, maar eerder om een visie op een probleem aan de kant van de potentiële klant. Er moet wel naar voren komen welke resultaten de opdrachtgever mag verwachten, welke invloed hij zelf kan laten gelden (maatwerk) en waar de prijs-kwaliteitverhouding van het concept op neerkomt.

Niet alle onderdelen van een concept zijn overigens per definitie bestemd voor het oog van de klant. Naast de presentatie van het aanbod naar de klant wordt ook de manier waarop het aanbod wordt gerealiseerd in het concept opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van proces en organisatie en aan de onderliggende afstemming tussen de aanbiedende partijen. Het is een misverstand om een concept te allen tijde als een product te beschouwen. Soms gaat het om een bouwwerk met een heel palet van dienstverlening eromheen. Soms ook gaat het louter om een vorm van dienstverlening.
Evenzeer is het een misverstand te veronderstellen dat een concept altijd alle fasen van het proces beslaat; het is ook mogelijk dat een concept betrekking heeft op één fase.