0

publicatie: Constructieve veiligheid van gevels

Constructieve veiligheid van gevels

Constructieve veiligheid van gevels

De laatste jaren traden er in de praktijk regelmatig constructieve problemen op met gevels. Dit was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2006 reden een rapport over de veiligheidsproblemen met gevelbekleding te publiceren. Als vervolg hierop verrichtte VROM-Inspectie nader onderzoek naar een aantal calamiteiten met vallende gevels. Beide initiatieven vormden voor SBR voldoende aanleiding een project te starten over de veiligheid van gevels.

Afbakening project
Aanvankelijk was het doel van dit project een richtlijn over veilige gevels te ontwikkelen. Dit bleek al snel te ambitieus, omdat de kennis over veiligheid van gevels nog volop in ontwikkeling is. Daarom werd besloten een handboek over de constructieve veiligheid van gevels uit te brengen.

Publicatie
Deze publicatie geeft methodes om de veiligheid van bestaande én van nieuwe gevels te beoordelen, zowel technisch als procesmatig. Dit is winst voor opdrachtgevers, de gevelbranche en de toezichthoudende instanties en verhoogt de veiligheid van burgers in het publieke domein.

2011
620.11
978-90-5367-535-9
07-08-2013