0

publicatie: Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten

Titelpagina

Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten

Tweede, herziene uitgave van CUR-publicatie 248

Deze publicatie betreft een herzien protocol voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten. Aanleiding voor het opstellen van de eerste uitgave (als CUR-publicatie 248) was het instorten van de galerijconstructie van de Antillenflat in Leeuwarden. Dit feit was aanleiding om soortgelijke constructies, uit de periode 1950 – 1970, te onderzoeken. Met de eerste versie van het protocol zijn ca. 150 woongebouwen onderzocht. De ervaringen daarbij hebben geleid tot een aantal verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen.

2014
673.14
978-90-5367-601-1
28-10-2014