0

publicatie: Consumentgericht bouwen: strategie en praktijk

Woord vooraf

Woord vooraf

De bouw is een fantastische sector die producten maakt die voor ons allemaal van grote betekenis zijn, elke dag weer. Wonen, werken, transport, recreatie: zonder de inspanningen van de bouwwereld zou dat allemaal niet mogelijk zijn. Daar staat de Nederlander lang niet altijd bij stil.
De kwaliteiten van de bouw zijn de afgelopen tijd helaas overschaduwd geweest door veel negatieve berichten. Door het aanpakken van de achterliggende problemen en door nieuwe wegen in te slaan, moet de bouw weer in het volle licht komen te staan. Om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden, is het belangrijk te luisteren naar onze klanten en rekening te houden met de wensen van de maatschappelijke omgeving.

Het onderzoek van SBR naar de stand van zaken bij consumentgericht bouwen in Nederland toont aan dat al veel projectontwikkelaars en bouwbedrijven goed inspelen op de behoefte van de woonconsument aan keuzevrijheid bij het kopen of huren van een woning.

Consumentgericht ontwikkelen en bouwen is een belangrijke impuls voor vernieuwingen binnen de sector. Bedrijven zullen het perspectief van de klant als vertrekpunt nemen voor hun bedrijfsstrategie. De praktijkvoorbeelden die in deze publicatie worden beschreven, laten zien wat dat inhoudt. De zeven benaderingen van consumentgericht bouwen die aan bod komen, geven partijen een prima handvat om tot een passende strategie te komen.

Bij het samenstellen van de publicatie is gebruikgemaakt van de ervaringen van bedrijven (projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven) die de experimenteerfase grotendeels voorbij zijn. Hierdoor is de praktische toepasbaarheid van de geboden kennis groot. De lezer krijgt inzicht in de consequenties van consumentgericht bouwen voor de organisatie, de processen, de communicatie met de klant en de samenwerking in de keten.

De aanbieders op de woningmarkt zijn in beweging. Initiatieven zoals deze SBR-publicatie en alle activiteiten daaromheen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ondersteunen van de sector.

mr. drs. L.C. Brinkman
Voorzitter AVBB