0

publicatie: CUR 163 Vermoeiing van beton

Voorwoord

Voorwoord

Dit rapport vormt het vierde deel van een serie IRO/MaTS/CUR-rapporten over vermoeiing van beton. In het bijzonder is dit deel een vervolg op het eerder gepubliceerde deel 1 (IRO/MaTS/CUR-rapport 112) inzake vermoeiing van beton ten gevolge van wisselende drukspanningen. De beide delen geven te zamen een totaalbeeld over het onderhavige onderwerp.
Het onderzoek is voor een belangrijk deel uitgevoerd in het kader van het Marien Technologisch Speurwerk (MaTS) van de Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO). Het onderzoek is uitgevoerd bij TNO-Bouw te Rijswijk.
Het onderzoek is begeleid door CUR-onderzoekcommissie C 33 "Wisselbelasting".

Bij het vaststellen van het rapport was de samenstelling van de commissie als volgt:

if. W. COLENBRANDER, voorzitter
if. P. EGGERMONT, secretaris
df. if. H. A. W. CORNELlSSEN
if. B. KUIPER
prof. if. H. LAMBOTTE
df. if. 1. G. M. VAN MIER
if. B. 1. G. VAN DER POT
if. A. W. F. REIJ
if. drs. J. H. A. M. VRENCKEN
df. if. D. A. HORDIJK, rapporteur
prof. df. if. L. TAERWE, rapporteur
if. A. J. M. SIEMES, rapporteur
if. H. P. J. VEREIJKEN, coördinator
prof. df. ir. J. BLAAUWENDRAAD, mentor

Het onderzoek is uitgevoerd door ir. A. J. M. SIEMES (TNO-Bouw) die tevens dit rapport heeft geschreven.

Ten slotte spreekt de CUR haar dank uit aan het Ministerie van Economische Zaken en de Rijkswaterstaat voor de financiele bijdragen ten behoeve van dit onderzoek.

april 1993
Het bestuur van de CUR