0

publicatie: Dakbestratingsrichtlijn

Woord vooraf

Woord vooraf

De eenvoudigste vorm van meervoudig ruimtegebruik is het gebruiken van daken als drager van uiteenlopende functies. Hiermee wordt mobiliteit op het dak vanzelfsprekend. Deze mobiliteit kan betrekking hebben op voetpaden, maar ook op busbanen. Realisatie hiervan kan beschouwd worden als een nieuwe bouwtechnische opgave. In deze publicatie worden richtlijnen aangereikt voor constructeurs, bouwtechnisch ontwerpers, bestekschrijvers en werkvoorbereiders die betrokken zijn bij dakbestratingen. Deze publicatie kan beschouwd worden als basis van het vak dakbestratingskunde. In de praktijk zal al snel blijken dat deze richtlijn niet voorziet in antwoorden op alle vragen over beloopbare en berijdbare daken. Dit lot treft vele publicaties die aan het begin van een ontwikkeling staan.

Het initiatief voor deze publicatie is genomen door Stichting Groenkeur. Deze stichting bevordert het vakmanschap in de groensector door ontwikkeling van certificatieschema’s en promotie van het kwaliteitslabel. Met het nemen van dit initiatief en het leveren van de gewenste financiële bijdrage, maakt de stichting duidelijk haar doelstelling met betrekking tot het bevorderen van vakmanschap zeer serieus te nemen. Hiermee is ze een goed voorbeeld voor alle andere organisaties die vorm willen geven aan de gebouwde omgeving.

Ook deze publicatie is via de vertrouwde SBR-werkwijze tot stand gekomen. De rapporteur, in dit geval de heer prof. ir. N.A. Hendriks, maakte in opdracht van SBR een conceptpublicatie. Deze is vervolgens door een door SBR en Stichting Groenkeur samengestelde begeleidingscommissie van commentaar voorzien. Deze cyclus is een aantal malen doorlopen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in deze publicatie. Namens SBR bedank ik de leden van de begeleidingscommissie voor hun kritische maar altijd opbouwende houding.

De transformatie van manuscript naar publicatie is begeleid door Bram van der Valk (SBR). Dorinda Tiggelman (SBR) leverde de ondersteuning voor dit werk.

De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:

 • ing. J. van Cooten, Mostert De Winter bv, Hardinxveld-Giessendam en VHG vakgroep Dak- en Gevelbegroening (DGB), Houten
 • P. Koop, ZinCo Benelux, Amsterdam
 • ing. A.W.A. van den Engel, VEBIDAK, Nieuwegein
 • ing. H. Farwick, Binder Groenprojecten B.V., Poortugaal
 • prof. ir. N.A. Hendriks, rapporteur, BDA Dakadvies B.V., Gorinchem
 • ing. B.J. Meulenkamp, Zaandam
 • ing. A.J. Roelofs, ABT bv, Velp
 • ir. W.H. Verburg, projectmanager, SBR, Rotterdam
 • C. Versluis, Stichting Groenkeur, Houten
 • M. van Vliet, INBO Bouwkunde, Amersfoort
 • M.J. van Wijk, Ingenieursbureau Multical, Rotterdam

SBR verwacht met het uitbrengen van deze publicatie een bijdrage te leveren aan een juiste en doelmatige toepassing van dakbestratingen in Nederland.

ir. Wim Verburg
projectmanager SBR