0

publicatie: Daken in 't groen

Woord vooraf

Woord vooraf

Groene daken kunnen esthetisch fraai zijn. Zij kunnen bijdragen aan een ecologisch beter verantwoorde omgeving en in bepaalde omstandigheden kunnen ze energiebesparend werken. Dit waren in 1992 en 1997 de belangrijkste argumenten voor het uitbrengen van respectievelijk de eerste en de tweede druk van de SBR-publicatie Daken in 't groen. Een belangrijke rol speelde ook dat de ontwikkeling van groene daken vooral in Duitsland veel eerder is ingezet en zoals men dat van onze oosterburen mag verwachten, heeft dat geleid tot uitvoerige richtlijnen. Met de publicatie wilde SBR de achterstand inlopen door het uitbrengen van de handleiding Daken in 't groen. Inmiddels is er maatschappelijk en economisch veel meer nagedacht over, wat wel genoemd wordt, het 'meervoudig gebruik van het maaiveld' en ook wel 'gestapeld ruimtegebruik'. Steeds vaker worden er waterbuffers op daken gerealiseerd en gebruiksdaken met daarop functies zoals wonen, sport en spel, recreatie, groenvoorziening en infrastructuur ontwikkeld. Bovendien neemt de schaal van de projecten toe en kunnen we dus vaststellen dat de vegetatiedaken en tuindaken het experimentele stadium voorbij zijn.
In Duitsland is het al heel gebruikelijk dat er vegetatiedaken worden toegepast om de waterlast in stedelijke gebieden binnen de perken te houden. Ook in Nederland is er belangstelling voor de bijdrage die vegetatiedaken kunnen leveren aan het voorkomen van waterlast in stedelijke gebieden.
Behalve vele vegetatiedaken en tuindaken zijn er ook grootschalige projecten waarbij functies zijn gestapeld en gecombineerd. Een goed voorbeeld is dat in de gemeente Best, waarbij op het dak van de spoortunnel een stadspark is ingericht met een totale oppervlakte van 40.000 m². Gelijksoortige projecten zijn gerealiseerd in Barendrecht (90.000 m²) en Almere met combinaties van wonen, winkelen en recreëren en meer dan 10.000 m² gazons en verhardingen en in Rijswijk met het European Patent Office (25.000m²).
Maar ook de kleinere groene daken blijven zeer interessant. De bedoeling van deze publicatie is dan ook dat de ontwerper hieruit inspiratie kan opdoen voor allerlei mogelijkheden en combinaties.

Begeleidingscommissie
Aan de totstandkoming van deze herziene uitgave van Daken in 't groen is bijgedragen door:

  • prof. ir. N.A. Hendriks, rapporteur, BDA Dakadvies B.V., Gorinchem
  • ir. W.H. Verburg, secretaris, SBR, Rotterdam
  • ir. T.H. Reijenga, lid, Bear Architecten, Gouda
  • ing. J. van Cooten, lid, DGS Dak- en Begroeningsspecialisten, Houten
  • C. van der Kooij, lid, Probasys, Capelle a/d IJssel
  • K. Tolk, lid, Amsterdam
  • mr. S.M. Droog, lid, VBB Vereniging van Bouwwerk Begroeners, Kerkrade
  • D. Wapstra, lid, VEBIDAK, Nieuwegein
  • ir. W.H.L. Fokkema, lid, VESP Verenigde EPDM Systeem Producenten, Berkel en Rodenrijs

De leden van de begeleidingscommissie hebben uitvoerig commentaar geleverd op de vorige uitgave en allerlei nieuwe gegevens, opvattingen en illustratiemateriaal aangeleverd, waarvan de rapporteur dankbaar gebruik heeft gemaakt.