0

publicatie: Damwandconstructies

Voorwoord

Voorwoord

Het handboek Damwandconstructies is in oktober 1993 verschenen. In de 2e druk (mei 1994) en in de 3e druk (maart 1997) is een aantal correcties verwerkt, maar in feite is het handboek vanaf de 1e druk inhoudelijk niet meer gewijzigd. De ontwikkelingen hebben echter in de afgelopen jaren niet stil gestaan. Te noemen zijn onder meer:

  • Het verschijnen van Eurocode 3 (met name deel 5) en Eurocode 7.
  • De damwandproef te Pernis, waaruit voor de praktijk belangrijke conclusies zijn getrokken over plastische scharnieren en scheve buiging.
  • Nieuwe inzichten over de effectiviteit van inbrengmethoden van damwanden en de gevolgen daarvan voor de omgeving.
  • Nieuwe technieken ter voorkoming en ter detectie van lekkages.
In verband hiermee is besloten om het handboek geheel te herzien. CURpreadviescommissie PC 126 heeft de grote lijnen daarvoor aangegeven. Vervolgens is de realisatie van deze geheel herziene uitgave tot stand gekomen onder deskundige begeleiding van CUR-commissie C 126 "Update handboek Damwandconstructies".
Het handboek is primair bedoeld voor ontwerpers en uitvoerders in de Nederlandse praktijk. Om te zorgen voor een handzaam en goed toegankelijk boek is besloten om de uitgave te splitsen in 2 delen:
  • deel 1: de handleiding, met daarin alle relevante informatie voor ontwerp en uitvoering;
  • deel 2: een uitgebreide toelichting van de achtergronden van de ontwerpberekeningen en de aspecten van uitvoering en beheer van damwandconstructies.

Bij het verschijnen van deze 4e geheel herziene druk was de samenstelling van CUR-commissie C 126 als volgt:

Commissie:

Ir. H.R.E. Dekker, voorzitter Bouwdienst Rijkswaterstaat
Ir. H.R. Havinga, secretaris GeoDelft
Ir. H.L. Jansen, rapporteur Fugro Ingenieursbureau B.V.
Ing. H.E. Brassinga Gemeentewerken Rotterdam
Ir. R. Debrauwer Arcelor Projects B.V.
Ir. A.A. Eijgenraam Holland Railconsult
R.P. Janssen Nedeximpo
Ir. AJ.M. Keuzenkamp Gebr. Van Leeuwen Harmelen B.V.
Ing. A. Kremer ProRail
Ir. H. Landwehr GeoDelft
Ir. B. van Paassen Delta Marine Consultants
Ir. A.J. van Seters Fugro Ingenieursbureau B.V.
Ing. R. Steenbrink Grontmij
Ir. P.A.G. Stoelhorst namens PSD
Prof.ir. A.F. van Tol TU Delft/GeoDelft
Ir. G.J. Udink B.Y. Ingenieursbureau M.U.C.
Ing. J.L.C. Vervaat Visser en Smit Bouw B.V.
B. Vonk Corus
Ir. C.J.J. Zimmerman Bouwdienst Rijkswaterstaat
Ing. A. Jonker, coördinator CUR

Klankbordgroep:

Ir. B.J. Admiraal VWS Geotechniek B.V.
Ir. A. Ament Raadgevend Ingenieursbureau Lievense
Ing. J.J. Boor Dieseko Verhuur B.V.
Ir. J.W.R. Brouwer Strukton T&E Consult
Ir. A.M. Burger ENCI B.V.
Ir. B. Couperus Raadgevende Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.
Ir. J.G. de Gijt Gemeentewerken Rotterdam
M. de Heus Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V.
Ir. A.Q.C. van der Horst Delta Marine Consultants
Ir. R.A.J. van der Kamp Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs
JoA. Keizer Tauw B.V.
J.M. van Kleef Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
Ir. H.J. Lengkeek Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs
Ing. T. Linthof Royal Haskoning
Ir. W.J. van Niekerk Infra Consult + Engineering
Ir. M.S.l Niese DHV Milieu en Infrastructuur B.V.
Ir. C.P. Schouten Arcadis
T. Schröder International Construction Equipment B.V.
lng. J. van der Sluis Mos Grondmechanica
Ing. P.W. Suijs Spanbeton B.V.
Ing. R. van der Voorden Hakkers B.V.

Gedurende de looptijd van de CUR-commissie hebben de volgende personen een bijdrage geleverd:

Ir. H.L. Bakker Rijkswaterstaat DWW
Ir. F. van Deest Gouda Damwand B.V.
Ing. H.A. van Dijk TBI Beton- & Waterbouw Haverkort B.V.
lng. S. Essink Arcadis
lng. HJ. Everts GeoDelft/TU Delft
lng. R.M. Fritschy Bouwdienst Rijkswaterstaat
lr. lC.M. de Jong B.V. lngenieursbureau M.U.C.
lng. P. Jongbloed Gemeentewerken Rotterdam
Dr.ir. D.A. Kort NGl
lng. P.H. Langhorst BAM Grondtechniek
lng. A. Mooiman Centrum Hout
Dr. A. Schmitt ProfilARBED Research
lr. A. van der Toorn Havenbedrijf Rotterdam N.V.
lng. K. Toornstra THBV
lng. P. Ynsen Gebr. van 't Hek
lng. A. Zeilmaker Bouwdienst Rijkswaterstaat

De redactie van het handboek is verzorgd door ir. H.L. Jansen (Fugro Ingenieursbureau B.Y.). Het tekenwerk is uitgevoerd door B.V. Ingenieursbureau M.U.C.

Voor de realisatie van deze geheel herziene uitgave werden financiële bijdragen ontvangen van:
Arcadis
Arcelor Projects B.V.
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Branchevereniging PSD
Corus
De Vries Werkendam B.V.
DHV
Dieseko
ENCl
FCO GWW
Fugro lngenieursbureau B.V.
Gebr. van Leeuwen Harmelen B.V.
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
Gemeentewerken Rotterdam
GeoDelft
Grondanker vof
Grontmij Advies & Techniek
Hakkers B.V.
Holland Railconsult
ICE
Infra Consult + Engineering
Ingenieursbureau M.U.C.
Mos Grondmechanica
Multiconsult
Nedeximpo
ProRail
Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema en Partners B.V.
Raadgevend Ingenieursbureau Lievense
Royal Haskoning
Spanbeton
Strukton T&E Consult
Tauw
VWS Geotechniek
Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

De CUR spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie en de klankbordgroep, die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van deze geheel herziene uitgave.

Het uitbrengen van de 5e druk van dit handboek was noodzakelijk omdat de 4e druk was uitverkocht. In de 5e druk, die bruikbaar is naast de 4e druk, zijn errata ten opzichte van de 4e druk verwerkt.

Gouda, oktober 2008 Het bestuur van CURNET