0

publicatie: De Flexibele Doorbraak

Titelpagina

De Flexibele Doorbraak

Nieuwe lente voor portieketageflats

Gaan we renoveren of slopen? Deze afweging wordt steeds belangrijker, vooral met het oog op de stedelijke vernieuwing. Deze publicatie is een studierapport van de eerste fase van het project 'De flexibele Doorbraak'. Uit dit voorbeeldproject (2003) blijkt dat naoorlogse portieketageflats, hoewel vaak verketterd, wel degelijk toekomst hebben.

2003
513B.03
05-08-2013