0

Inhoudsopgave

Cover_standaard-publicatie_cover-1422537210

Dierplagen in en om gebouwen

Cahier T14 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Dit cahier geeft inzicht wat de aanwezigheid van plaagdieren binnen een instelling/gebouw betekent en wat hier aan gedaan kan worden. Plaagdieren zijn meestal niet gewenst, maar toch wordt er vaak te weinig aandacht aan geschonken. Pas als men last heeft, wordt er actie ondernomen tot bestrijding. Om dat voor te zijn geven we u inzicht in de materie van de natuur die dicht bij ons staat: de natuur in onze naaste omgeving. We willen een gezonde, natuurlijke en groene omgeving. Maar we worden liever niet geconfronteerd met schades en ziekten veroorzaakt door plaagdieren. Daarom is een juiste keuze om verantwoord om te gaan met plaagdieren en inzicht in de dieren en hun leefwijze essentieel. Zo kunnen plaagdieren veelal preventief worden geweerd, in plaats van ze te bestrijden met chemische middelen. "Voorkomen is beter dan genezen".


Artikelnummer 801_T14.11
ISBN 978-90-5367-539-7
Jaar van uitgave 2011