0

publicatie: Duurzaamheid van geokunststoffen

Voorwoord

Voorwoord

Een van de conclusies van de CUR-commissie 174 is dat er een behoefte is aan een publicatie over bestendigheid en levensduur van geokunststoffen. CUR Bouw & infra heeft een commissie ingesteld met als doel te komen tot zo’n publicatie die bedoeld is voor de ontwerper, de kwaliteit controle op de bouwplaats en voor de opdrachtgever van een project. Het kan ook gebruikt worden door andere geïnteresseerde personen en instanties, zoals producenten, test instituten, studenten en het bevoegd gezag.

De publicatie is ook bedoeld voor toezichthouders en opdrachtgevers, zodat zij in staat zijn de juiste testen en evaluaties te laten uitvoeren om de levensduur van geokunststoffen te verifiëren.

De publicatie behandelt de verschillende verouderingsprocessen en afbraakmechanismen, de testen die kunnen worden gebruikt voor het meten van de gevolgen ervan op lange termijn en de methoden voor de evaluatie van de testresultaten. Er zijn aparte hoofdstukken per mechanisme, met name wordt er geconcentreerd op het beoordelen van producten voor een gebruiksduur (of ontwerplevensduur) van 100 jaar.

De huidige geharmoniseerde EN-standaarden helpen de ingenieur die een ontwerp moet maken waarbij een geokunststof een levensduur van meer dan 25 jaar moet hebben niet erg. Er is daarom behoefte aan een publicatie die aangeeft hoe zo’n lange levensduur van bijvoorbeeld 100 jaar, bepaald kan worden en wie de deskundigen zijn die zo’n evaluatie kunnen maken.

De publicatie is bedoeld voor gebruik door civiel ingenieurs met beperkte kennis van chemische technologie of polymeertechnologie en die de levensduur van een geokunststof moeten controleren. Zij dienen zich bewust te zijn van de afbraak van geokunststoffen en moeten ook kennis hebben van het ontwerpen met reductiefactoren, bijvoorbeeld bij wapeningstoepassingen.

Tegelijkertijd geeft de publicatie een state-of-the-art-overzicht van de verschillende methoden die beschikbaar zijn om de levensduur van geokunststoffen te bepalen. Het beschrijft de manier waarop de bepaling gemaakt kan worden. Deze bepalingen kunnen alleen door deskundigen gemaakt worden. De namen van geaccrediteerde testinstituten en certificatie-instanties worden ook gegeven.

De publicatie omvat het gebruik van geotextiel, geogrids, drainagematten etc. in de meeste civiele technische toepassingen (zie 1.3 en 2.2 voor meer informatie). Er wordt echter niet ingegaan op het gebruik van geomembranen en bentonietmatten. Deze materialen worden in een ander marktsegment toegepast. Geokunststoffen van biologisch afbreekbaar materiaal worden eveneens niet besproken, omdat de levensduur van deze materialen niet belangrijk is, ze zijn gemaakt om snel af te breken!

Deze publicatie werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de CUR-commissie C187 "Levensduur van geokunststoffen".

Bij het verschijnen van de publicatie bestond de CUR-commissie uit de volgende leden:

 • Dr. J.H. Greenwood, auteur, Consultant voor ERA Technology Ltd
 • Dr. H.F. Schroeder, auteur, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Consultant BPHS
 • W. Voskamp MSc., auteur en redacteur, Voskamp Business Consultancy
 • E. Berendsen MSc. Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
 • Dipl.-Ing. A. Elsing Huesker
 • D. den Hamer MSc. Deltares/namens NGO
 • Dipl.-Ing. H. Homölle, PROPEX fabrics
 • H.A. Jas MSc., 7asConsult
 • Prof. Dr.-Ing. J. Müller-Rocholz, KIWA TBU GmbH
 • D.P. de Wilde MSc. Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
 • Ing. A. Jonker, coördinator CUR Bouw & Infra

De eindredactie van deze publicatie werd gedaan door W. Voskamp.

Dr. rer. nat. M. Böhning en Dr. rer.nat. D. Robertson, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM, Berlin hebben waardevolle informatie en foto's verstrekt.

Deze publicatie is door vele deskundigen in een peer reviewing proces beoordeeld en definitief goedgekeurd door de CUR-commissie 187. Sommigen van hen hebben een of meer hoofdstukken beoordeeld, anderen hebben de volledige publicatie te beoordeeld. Wij danken hen voor hun gedetailleerde opmerkingen en waardevolle suggesties.

Leden van de peer reviewing groep:

 • Prof. Richard J. Bathurst, P.Eng., Ph.D., FEIC, FCAE, Kingston, Canada
 • Prof. Dr.-Ing. J. Müller-Rocholz, Duitsland
 • Dr.-Ing. J. Retzlaff, Duitsland
 • H.A. Jas, MSc
 • E. Berendsen, MSc

De complete publicatie is in het Engels uitgegeven onder de titel Durability of Geosynthetics (ISBN 978 90 5367 599 1). Hoofdstuk 1 daarvan is, met de bijlagen, in compacte vorm ook in het Nederlands uitgegeven met de titel Duurzaamheid van Geokunststoffen. Dit om het onderwerp beter toegankelijk te maken voor de Nederlandse sector

SBRCURnet wil de organisaties en bedrijven die hieronder vermeld zijn bedanken voor hun steun om deze publicatie mogelijk te maken:

 • Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
 • NGO
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Deltares
 • Huesker Synthetic GmbH
 • KIWA TBU
 • Propex fabrics GmbH
 • Tensar International B.V.

2016 Het bestuur van SBRCURnet