0

publicatie: Een kwestie van organiseren!

Voorwoord

Voorwoord

Dankzij de toegenomen welvaart stellen consumenten steeds hogere eisen aan hun woonomgeving. Ze zoeken een huis dat aansluit bij hun praktische behoeften en bij hun levensstijl. Consumenten kunnen het zich veroorloven om kritisch te zijn: ze hebben de financiële middelen en het woningaanbod is relatief groot.
De opkomst van de kritische consument en die van consumentgericht bouwen is ook een welkome ontwikkeling voor de huisvestingssector. Consumentgericht bouwen is een innovatie die ondernemingen in de sector de kans biedt zich te onderscheiden en nieuwe markten te veroveren.
Consumentgerichte bouwprojecten verlopen – zoals de meeste innovaties – nog niet altijd vlekkeloos. Consumentgericht bouwen vereist intensieve interactie tussen consument en bouwondernemingen en tussen bouwondernemingen onderling. Met name de complexiteit van het koopproces is nog een proces van vallen en opstaan. Deze publicatie geeft een belangrijke aanzet om de kwaliteit van het koopproces te verbeteren. Om de organisatie van het koopproces te verbeteren wordt een procesmodel gepresenteerd, dat gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van een praktisch draaiboek voor projecten. Om de doorloopsnelheid van het koopproces te verbeteren is een overzicht met praktische maatregelen opgesteld.
Een woord van dank is op zijn plaats. In de eerste plaats aan auteur Arjan Horstman, die het ongebruikelijk heldere en nuttige afstudeerrapport heeft geschreven dat de basis vormde voor deze publicatie. In de tweede plaats aan de ondernemingen die openhartig hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het rapport en deze publicatie.

Consumentgericht bouwen biedt ondernemingen in de huisvestingssector nieuwe kansen. Deze publicatie neemt opnieuw enkele drempels weg, waardoor ondernemingen deze kansen waar kunnen maken.

Willem Schrieks
Voorzitter van de werkgroep Procesharmonisatie van BouwBeter en
hoofd Innovatie en Kennismanagement van BAM Woningbouw