0
Energiebesparingsmogelijkheden bestaande woningen

Inhoudsopgave

Energiebesparingsmogelijkheden bestaande woningen

Uitwerkingsinstructie op basis van toolkitconcepten

Bestaande woningen maakt u energiezuinig met deze publicatie. Hij biedt u hiervoor in tekeningen uitgewerkte bouwkundige en installatietechnische oplossingen. Het is een praktische instructie voor het uitvoeren van de kant-en-klare renovatieconcepten uit de ‘Toolkit bestaande woningbouw’.

Deze publicatie:

  • Biedt betrouwbare en vooral praktische informatie voor bouwer en installateur, om de groeiende bestaande voorraad in ons land energiezuiniger te maken;
  • Is uitstekend geschikt als communicatiemiddel tussen opdrachtgevers en bouw- en installatie-experts;
  • Helpt het ontwerp- en uitvoeringsproces te sturen;
  • Bevat relevante koppelingen naar andere SBR- en ISSO-publicaties.

Het boekwerk legt de focus met name op de energiebesparingsmogelijkheden en de consequenties van de diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen voor ontwerp en uitvoering. Het biedt overzicht, verduidelijkt de samenhang van diverse maatregelen en ontsluit bestaande kennis om de kwaliteit van ontwerp en uitvoering te kunnen borgen.

In het boek worden vijf typen onderscheiden:

Deel 1: rijwoning: periode vóór 1946
Deel 2: rijwoning: periode 1946-1965
Deel 3: rijwoning: periode 1966-1975
Deel 4: galerijwoning: periode 1966-1988
Deel 5: portiekwoning: periode vóór 1966

Het boekwerk bevat een beschrijving van de referentie voor het woningtype, waarbij is aangegeven welke energieconcepten er mogelijk zijn. Van de concepten is een korte typering gegeven naar maatregelen en kengetallen met betrekking tot energie.

Vervolgens worden de energieconcepten nader behandeld. Na de beschrijving per concept worden de bouwkundige maatregelen behandeld. Deze maatregelen zijn conceptonafhankelijk en worden vooral bepaald door het woningtype. Achtereenvolgens worden de daken, gevels, kozijnen en vloeren behandeld. Per bouwdeel worden verschillende oplossingen gegeven met de aandachtspunten voor ontwerp en uitvoering.


Artikelnummer 812.11
ISBN 978 90 5367 519 9
Aantal pagina's 238
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Hard cover
Jaar van uitgave 2011