0

publicatie: Energiezuinige en frisse scholen: het passiefhuisconcept

Voorwoord

Voorwoord

Bij de nieuwbouw en grootschalige renovatie van scholen spelen veel onderwerpen een rol. Als we kijken naar het onderwerp duurzaamheid, dan zien we een toenemende aandacht voor een gezond en comfortabel binnenmilieu. Tevens zien we meer aandacht voor energiezuinig bouwen. Deze publicatie combineert die twee aspecten van duurzaamheid, waarbij een gezond en comfortabel binnenmilieu als uitgangspunt dient.

Bij energiezuinige of zelfs energieneutrale scholen is het essentieel dat de bouwkundige en installatietechnische concepten niet los van elkaar ontwikkeld worden, maar als één totaal concept. Nauwe samenwerking om tot een goede afstemming te komen tussen de verschillende partijen die bij de bouw betrokken zijn, is dan van groot belang. Hierbij kunnen de partijen zelf een totaal concept ontwikkelen of leren van concepten zoals Active House of het passiefhuisconcept. In deze publicatie wordt verder ingegaan op het passiefhuisconcept, omdat hiermee internationaal de nodige ervaring is opgedaan. Ook in Nederland is inmiddels een aantal scholen volgens het passiefhuisconcept gebouwd.

De publicatie Energiezuinige en frisse scholen: het passiefhuisconcept, is geschreven door Chiel Boonstra, Trecodome en van commentaar voorzien door een begeleidingscommissie.
De begeleidingscommissie bestond uit:

  • ing. J.C. Aerts, ISSO
  • drs. ing. H.M. Nieman, Nieman Consultancy
  • mr. J. Schraven, Servicecentrum Scholenbouw (SCS)
  • mr. drs. J. Stuij, Servicecentrum Scholenbouw (SCS)
  • ir. H. Vedder, M3V adviespartners
  • ir. E.H. Verbeek, GSG architecten BV
  • ir. A.M. van Weele, ISSO

Daarnaast wil ik de mensen bedanken die door het aanleveren van informatie deze publicatie mogelijk hebben gemaakt. Speciale dank gaat uit naar ir. S. Baars, die onvermoeibaar opbouwende kritiek heeft geleverd. Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij de ondersteuning van de medewerkers van SBR. Namens SBR bedank ik allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit werk.

Ruud Geerligs
projectmanager SBR