0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

publicatie: Energiezuinige installaties van civiele kunstwerken

1. Inleiding

1 Inleiding

Ruim veertien jaar na het verschijnen van de CUR Leidraad 99-8 ‘Energiezuinig ontwerpen van civiele kunstwerken’ is bij gebruikers de behoefte ontstaan deze te actualiseren.
Dit was met name het geval bij Rijkswaterstaat, die daartoe het initiatief heeft genomen en die ook een belangrijke financier van het project is geweest.
Deze behoefte kwam niet alleen voort uit het gegeven dat in de loop der jaren installaties verder zijn ontwikkeld en nieuwe installaties op de markt zijn gekomen.

Maar ook vanuit de behoefte dat in de ontwerpfase rekening moet worden gehouden met het beperken van het energiegebruik gedurende de gebruiksfase: het operationeel gebruik, het beheer en onderhoud en bij tussentijdse aanpassingen van (onderdelen van) civiele kunstwerken. In feite moet worden gestreefd naar een beperking van het energiegebruik gedurende de gehele levenscyclus van het object, dus ook bij uitvoering, sloop, recycling en hergebruik.