0

publicatie: Faalkosten, de (bouw)wereld uit!

Voorwoord

Voorwoord

Faalkostenreductie door procesbeheersing staat hoog in het vaandel van de bouw. Geen wonder, want kwaliteitszorg, faalkostenreductie en procesbeheersing zijn belangrijk voor de concurrentiepositie, de winstgevendheid, de continuïteit en het imago van het bouwbedrijf en de bedrijfstak. Er is dan ook veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van faalkosten, zoals "De Bouw moet om" (SBR-publicatie 491) en "Kwaliteit op de bouwplaats"(RRBouw).
Het je er van bewust zijn dat de faalkosten onnodig hoog zijn is zeer belangrijk. Interessant wordt het echter pas als je weet hoe je ze daadwerkelijk kunt aanpakken. Deze publicatie geeft bouwbedrijven daarvoor een praktisch handvat. Ze bevat een korte verhandeling over wat faalkosten zijn en waardoor ze worden veroorzaakt (deel 1), een praktische handleiding voor het verminderen van faalkosten (deel 2) en technieken die daarbij kunnen worden gebruikt (deel 3). Hoewel de methodiek van faalkostenreductie in deze publicatie is uitgewerkt voor het MKB in de uitvoerende bouw, kan zij ook in de bedrijfsvoering van de overige bouwpartners worden gebruikt, zoals de opdrachtgever, de architect en zijn adviseurs, de installateur en de toeleveranciers. En niet alleen voor directie, staf en kader, maar ook voor de man op de werkplek.

Deze publicatie is gemaakt door SAOB en gebaseerd op haar adviespraktijk op het gebied van procesverbetering in de bouw. Een aantal personen uit de sector heeft de geschetste aanpak grondig becommentarieerd, met als doel de toepasbaarheid in het bedrijfsleven te waarborgen. Hiervoor zijn wij veel dank verschuldigd aan Aart Jacobs (Croon Elektrotechniek), Albert Wichers Hoeth (DHV), Bruno Bartelds (Gemeente Westland), Johan Riezebos (Ter Steege Bouwbedrijf), Marien Broekhuizen (Rijksgebouwendienst), Mieke Oostra (Slavenburg's Bouwbedrijven) en Suzanne Staal (ValQ).

Met deze publicatie krijgen bouwbedrijven een instrument in handen waarmee ze hun klanten, partners en zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen. Het is nu een kwestie van aanpakken!

Drs. ing. Jan Straatman, SBR