0

Inhoudsopgave

Afbeelding_voorkant_cover-1422537220

Fijnstof in de buitenlucht en maatregelen ter bescherming van het binnenmilieu

Cahier O4 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Fijnstof is een vorm van deeltjesvormige luchtverontreiniging van verschillende grootte en chemische samenstellingen. De grootte van de fijnstof deeltjes wordt uitgedrukt in PM (Particulate Matter) gevolgd door een cijfer dat de deeltjes grootte aangeeft. PM10 wil zeggen deeltjes met een doorsnee tot 10 micrometer (= 0,01 mm).
In het algemeen geldt: hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper zij in de luchtwegen en longen doordringen. Ultra fijnstof PM0,1 is zo fijn dat het samen met de erdoor geabsorbeerde gasvormige deeltjes kan doordringen tot in onze bloedbanen.
PM0,1, PM1en PM2,5 worden onder andere daarom als gezondheidsrelevanter beschouwd dan PM10. De huidige aan het milieu toe te schrijven ziekten in Nederland zijn voornamelijk:

  • Verergering van klachten van aandoeningen als astma, chronische bronchitis, hart- en vaatziekten door bijvoorbeeld luchtverontreiniging en fijnstof;
  • Ernstige hinder, slaapverstoring, verminderd concentratievermogen en belemmering van dagelijkse bezigheden door een te hoog geluidsniveau.

Volgens Amerikaanse studies leidt de langdurige blootstelling aan fijnstof in Nederland tot een levensduurverkorting van ongeveer een jaar.


Artikelnummer 801_O4.12
ISBN 978-90-5367-555-7
Auteur(s) ir. A.M. van Weele, ISSO
Jaar van uitgave 2012