0

Inhoudsopgave

C161_cover-1422537223

Filters in de waterbouw

De CUR publicatie 'Filters in de waterbouw' behandelt praktijkgerichte ontwerpregels en ontwerpgrafieken voor filterconstructies.

De nadruk in deze publicatie ligt op filters in oever- en dijkbekledingen, bodemverdedigingen en golfbrekers. Ook zijn filters onder monolietconstructies en filters ten behoeve van drains beschouwd. De filterfunctie ter voorkoming van erosie en de drainagefunctie voor het afvoeren van overtollig water zijn essentieel bij al deze typen filters, waarbij de nadruk op een van beide functies ligt afhankelijk van het type waterbouwkundige constructie.

Voor geometrisch-dichte filters en stabiele geometrisch-open filters worden in deze publicatie dimensioneringsregels en ontwerpgrafieken gepresenteerd. Zakkingsfilters worden slechts summier behandeld, omdat hiervoor nog geen algemeen bruikbare regels beschikbaar zijn.

Verder komen ook uitvoeringsaspecten aan de orde. De aanleg van granulaire filters en geotextielen, zowel in den droge als in den natte, en het daarbij benodigde materieel worden beschreven.

Bij de behandeling van de ontwerpfilosofie staat de probabilistische methode centraal. Bij deze methode wordt gerekend met onzekerheden in kenmerkende eigenschappen, hydraulische belastingen en dimensioneringsregels. Ter kwantificering van de faalkans van een filter wordt aangegeven hoe voor het ontwerp bruikbare foutenbomen kunnen worden opgesteld.

Voor een vijftal waterbouwkundige constructies, namelijk bodemverdedigingen, taludbekledingen, dammen en dijken, monolietconstructies en verticale drainages worden werkwijzes aanbevolen.


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer C161
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 212
Jaar van uitgave 1993