0

publicatie: Flexibele leidingvloeren in de praktijk

Voorwoord

Voorwoord

'Iedere klantenwens hangt samen met een pijp.' Het klinkt plastisch, maar het is een waarheid waar architecten en bouwers niet omheen kunnen. Keuzevrijheid in indeling en uitrusting, en de flexibiliteit om daar later weer wijzigingen in aan te brengen, heeft alles te maken met leidingen.
Al langere tijd wordt er gezocht naar manieren om die leidingen op een eenvoudig bereikbare manier in een gebouw te verwerken. Begin jaren negentig bracht de SEV de brochure "Wonen op een dubbele bodem" uit. Hierin werd een aantal systemen beschreven die als extra laag bovenop een constructieve vloer, plaats boden aan diverse leidingen. Hiermee werd een grotere indelingsvrijheid van woningen en utiliteitsgebouwen bewerkstelligd. Drager en inbouw waren zo duidelijk gescheiden. Hoewel geen van de drie beschreven systemen nog in productie is, is de discussie actueel gebleven.

De toenemende aandacht voor met name consumentgerichte woningbouw, met een rijke variatie aan plattegronden, was aanleiding om in 2001, in het kader van het programma Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD) Bouwen, opnieuw op een rij te zetten welke vloersystemen geschikt waren voor flexibele bouwconcepten. Een belangrijk verschil met tien jaar daarvoor was dat de constructieve vloer nu gebruikt wordt om ruimte voor leidingen te bieden. De scheiding tussen drager en inbouw maakte plaats voor een geïntegreerd geheel. De brochure "Variëren met Vloeren" gaf een overzicht van beschikbare of bijna beschikbare vloeren.

Het verschijnsel leidingvloer is inmiddels verder ingeburgerd en in 2005 hebben SBR en SEV Realisatie het initiatief genomen om de gegevens te actualiseren en tegelijk te kijken welke ervaringen er opgedaan zijn met die vloersystemen. Aldus Bouwinnovatie heeft hiervoor een groot aantal partijen ondervraagd die deze vloeren in hun projecten hebben toegepast. Uit deze interviews met gemiddeld drie projecten per toegepaste vloer, komt een beeld naar voren van de ervaringen in praktijk die over de vloeren zelf gaan maar vooral ook over de impact die een 'nieuwe' of 'andere' vloer in het bouwproces heeft.
De vloeren bieden veel voordelen maar zijn nog niet allemaal uitontwikkeld, er zijn nog technische verbeterpunten. Duidelijk is ook dat veel aanbevelingen voor verbeteringen liggen in het bouwproces, in de voorbereiding en de communicatie tussen partijen die in, aan en op die vloer moeten werken. Dit is een terugkerende les bij een integraal bouwconcept als IFD bouwen; juist door de veelheid aan schakels en aspecten vraagt de introductie van een nieuw product aandacht. De praktijk is weerbarstig, dat is maar weer eens duidelijk geworden.

De brochure is bedoeld voor diegenen die vanuit hun beroepspraktijk met vrije indeling van woningen en gebouwen te maken hebben. Het overzicht van de vloeren en hun eigenschappen kan u helpen om de goede keuze te maken in iedere specifieke situatie. De praktijklessen en aanbevelingen kunnen u behoeden voor valkuilen tijdens voorbereiding en uitvoering. We hopen dat u daarmee uw voordeel doet en verder bouwt aan een veelzijdige en flexibele gebouwenvoorraad.

Koos Johannes
programmamanager Vloeren, gevels en daken
SBR

Hans Vos
programmamanager IFD Bouwen
SEV Realisatie