0

Inhoudsopgave

0561.06_cover__cover-1422537192

Functioneel specificeren in de bouw

Stimulans voor innovatie en optimale oplossingen

Functioneel specificeren vraagt zowel bij opdrachtgever als aanbieder om een wezenlijk andere benadering. De eindgebruiker staat centraal: welke mensen gaan het gebouw gebruiken? Aan welke eisen moet hun huisvesting daarom voldoen? Deze uitgave leert u hoe functioneel specificeren in de praktijk werkt.


Artikelnummer 561.06
ISBN 90-5367-451-9
Auteur(s) ir. D. Spekkink
Aantal pagina's 36
Jaar van uitgave 2006