0

publicatie: Functioneel specificeren in de bouw

Titelpagina

Functioneel specificeren in de bouw

Stimulans voor innovatie en optimale oplossingen

Functioneel specificeren vraagt zowel bij opdrachtgever als aanbieder om een wezenlijk andere benadering. De eindgebruiker staat centraal: welke mensen gaan het gebouw gebruiken? Aan welke eisen moet hun huisvesting daarom voldoen? Deze uitgave leert u hoe functioneel specificeren in de praktijk werkt.

2006
561.06
90-5367-451-9
07-08-2013