0

publicatie: Geballaste dakbedekkingssystemen

Titelpagina

Geballaste dakbedekkingssystemen

Herziene rekenmethode

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6708 geeft rekenregels voor de bepaling van de dikte van ballastlagen op daken. Dit is gebaseerd op het Bouwbesluit. In deze studie vindt u een herziene rekenmethode, op basis van praktijkonderzoek bij twintig projecten.

2000
465.00
90-5367-289-3
05-08-2013