0

publicatie: Geluidwering in Woningen

1 Inleiding

1 Inleiding

1.1 Geluid in een woning

Comfort wordt als een belangrijk aspect ervaren bij de beoordeling van de kwaliteit van een woning. Wanneer het comfort van een woning, en daarmee het welbevinden van de bewoners, op een hoog niveau ligt, kunnen de bewoners dit zelfs als 'extra luxe' ervaren. Eén van de aspecten van comfort is het akoestisch comfort. Een slecht akoestisch comfort zal in eerste instantie leiden tot klachten over de kwaliteit van de woning, maar uiteindelijk mogelijk ook tot stress en andere gezondheidsklachten.

Het akoestisch comfort heeft betrekking op het voorkómen van geluidhinder van buiten, van installaties, van buren en binnen de eigen woning.

1.1.1 Geluid binnen de eigen woning

Storend geluid binnen de eigen woning kan zich bijvoorbeeld voordoen als er in de woonkamer tv gekeken wordt en iemand in de slaapkamer, die probeert te slapen, last van de tv heeft. Binnen een woning dient dus ook voldoende bescherming geboden te worden tegen geluidsoverlast. Dit kan door de scheidingsconstructies met voldoende massa uit te voeren en de toegangen van de verschillende ruimten gunstig te situeren.

1.1.2 Geluid van de buren

Het geluid afkomstig van de buren kan onder andere veroorzaakt worden door tv, radio, muziekinstrumenten , ruziënde buren, spelende kinderen, deuren die dichtslaan, traplopen en sanitair.
Oplossingen voor het tegengaan van burengeluid zijn gebaseerd op het aanbrengen van massa en het scheiden van constructies.

1.1.3 Installatiegeluid

Naast bewoners zelf zijn installaties zoals ventilatoren, pompen en sanitair de belangrijkste geluidsbronnen in de woning. Daarnaast kunnen deze installaties van de buren en liften in gemeenschappelijke verkeersruimten geluidhinder veroorzaken.
Geluidhinder in de eigen woning kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bewoners ventilatoren uitschakelen, waarmee de ventilatie in de woning geheel wegvalt. Deze vorm van geluidhinder is te voorkomen door geluidarme installaties te kiezen, scheidingsconstructies met voldoende massa toe te passen, trillingsgeïsoleerde montage toe te passen, de installaties zo te situeren dat het geluid niet wordt waargenomen en door ze goed in te regelen.

1.1.4 Geluid van buiten

Geluidhinder van buiten wordt meestal veroorzaakt door wegverkeer, maar soms ook door luchtvaart, treinen of bedrijvigheid.
De Wet geluidhinder stelt grenswaarden aan het toelaatbare geluidsniveau, afhankelijk van de bron. Door maatregelen als het afschermen van geluid, het slim indelen van de woning en isoleren van de gevel is bouwen op geluidsbelaste locaties toch mogelijk.