0
C214_cover-1422537227

Geotextiele zandelementen

Waterbouwkundige constructies zoals dijken en pijlers van kunstwerken, maar ook oevers van rivieren en meren moeten veelal worden beschermd tegen bijvoorbeeld golfaanval en/of stroming. In de afgelopen jaren is met name in het buitenland veel ervaring opgedaan met de toepassing van geotextiele zandelementen: geobags, geomatten, tubes en containers.

Ondanks deze succesvolle toepassingen in het buitenland, wordt de toepassing in Nederland slechts 'mondjesmaat' ingezet. Een van de redenen daarvoor is dat de kennis over en het gebruik van deze systemen toch vrij onbekend is. Het boekwerk Geotextiele zandelementen brengt hier verandering in.

Geotextiele zandelementen worden gebruikt als alternatief voor breuksteen in de kern van waterbouwkundige constructies zoals dammen, dijken en kribben, of als alternatief voor losgestort zand. Ze hebben als voordeel dat lokaal materiaal kan worden gebruikt en geen breuksteen behoeft te worden gewonnen en getransporteerd. Tevens kunnen ze gebruikt worden als bodem- en oeverbescherming. Het toepassen van geotextiele zandelementen kan financieel gunstiger zijn dan het gebruik van traditionele constructiemethoden. Tevens kunnen zij technische voordelen in de uitvoering opleveren.

Een gebrek aan rekenregels en een beperkte ervaring met de uitvoering van geotextiele zandelementen maakt het voor Nederlandse opdrachtgevers, planvormers en ontwerpers veelal moeilijk om te besluiten ze in hun werk toe te passen. Deze publicatie behandelt de toepassingsmogelijkheden van geotextiele zandelementen en laat zien hoe vanuit verschillende cases en ervaringen de systemen correct ingezet kunnen worden.


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer C214
ISBN 9037604420
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 138
Jaar van uitgave 2004