0

publicatie: Gevels in 't groen

Voorwoord

Voorwoord

Een eerste verkenning via Google met de woorden ‘begroeide gevels’ levert 14.300 hits. Met de publicatie ’Gevels in ’t Groen’ betreedt SBR blijkbaar een plat getreden pad. Er is echter ook nog zoiets als ‘het kaf van het koren scheiden’. Dit laatste is mijns inziens bij deze publicatie van toepassing. ’Gevels in ’t Groen’ maakt het bouwtechnisch ontwerpers mogelijk om snel de voor- en nadelen en mogelijkheden van begroeide gevels objectief tot zich te nemen.

In deze publicatie wordt inzake begroeide gevels geen stelling ingenomen. Er wordt slechts informatie aangereikt. Het is aan de lezer om op basis hiervan te handelen. Hiermee past deze publicatie in de traditie van SBR om ontwerpend en bouwend Nederland te informeren over onder andere bouwtechniek.

Ook deze publicatie is op de vertrouwde SBR-werkwijze tot stand gekomen. De rapporteur, in dit geval de heer prof. ir. Nico Hendriks van BDA Geveladvies B.V., maakte in opdracht van SBR een conceptpublicatie. Deze is vervolgens door een door SBR samengestelde begeleidingscommissie van commentaar voorzien. Deze cyclus is een aantal malen doorlopen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in deze publicatie. Namens SBR bedank ik de leden van de begeleidingscommissie voor hun kritische, maar altijd opbouwende houding.

De transformatie van manuscript naar publicatie is begeleid door Marieke Olsthoorn (SBR). Dorinda Tiggelman (SBR) leverde de ondersteuning voor dit werk.

In materiële zin was dit project alleen mogelijk met steun en inbreng van de projectpartners: VHG, Mostert de Winter bv, Copijn Utrecht B.V., Pittsburgh Corning Nederland B.V. en Van der Tol b.v.
De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:

  • De heer dr. ing. H.D. van Bohemen, TU Delft Faculteit Civiele Techniek
  • De heer ing. J. van Cooten, Mostert De Winter bv
  • De heer ir. S. Janssen, Stichting Bovenstad, Delft
  • Mevrouw A.E. Langendoen, Hollandsgroen Tuin- en landschapsarchitecten b.v.
  • De heer M. Meyling MSc, Copijn Utrecht B.V.
  • De heer A. van der Snoek, Pittsburgh Corning Nederland B.V.
  • De heer A. Veerman, Van der Tol b.v. Hoveniers en terreininrichters
  • Mevrouw ir. L.J.G.M. van der Vloet, Renckens Advies bv Ingenieursbureau voor gevels

De leden van de begeleidingscommissie hebben commentaar geleverd op concepten en hebben gegevens, opvattingen en illustratiemateriaal aangeleverd waarvan de rapporteur dankbaar gebruik heeft gemaakt.

SBR verwacht met het uitbrengen van deze publicatie een bijdrage te leveren aan een juiste en doelmatige toepassing van begroeide gevels in Nederland.

ir. Wim Verburg
projectleider SBR