0

publicatie: Gevels van prefab metselwerk

Voorwoord

Voorwoord

Hoewel het bouwen met prefab metselwerk op zichzelf niet nieuw is, mag het zich de laatste jaren wel verheugen in een toenemende belangstelling. En dat is niet verwonderlijk want prefab metselwerk heeft een aantal belangrijke voordelen in vergelijking met traditioneel vervaardigd metselwerk. Die voordelen hebben niet alleen te maken met het product zelf (prefab metselwerk) maar ook met het bouwproces. Vandaar dat beide aspecten in deze publicatie aan de orde komen.

Omdat ontwerpen en bouwen met prefab gevelelementen in een aantal opzichten anders is dan bouwen met traditioneel gemetselde gevels, en de technische ontwikkelingen bij de toeleveranciers niet hebben stilgestaan, heeft SBR besloten deze brochure op te stellen.

De ontwikkeling van deze brochure is begeleid door een commissie die bestaat uit de volgende personen:

ing. J. Hovenier (Wingender Hovenier Architecten)
H. Pastoor (Bam Woningbouw)
ir. S.N.M. Wijte (Adviesbureau Hageman)
ir. G. Koers (Koninklijk Verbond Van Nederlandse Baksteenfabrikanten).
dr.ir. A.T. Vermeltfoort (Technische Universiteit Eindhoven)
ing. H.J. Vekemans (Metselwerk Adviesbureau Vekemans), rapporteur
ir. K. Johannes (SBR), projectmanager

SBR dankt allen die op deze wijze een bijdrage hebben geleverd aan deze publicatie en vertrouwt erop dat deze brochure velen op weg helpt bij het ontwerp en de uitvoering van gevels van geprefabriceerd metselwerk.