0

Serie Brandveiligheid Ontwerpen en Toetsen

Deel A t/m F

De regels voor brandveiligheid zijn streng. Gelukkig maar, gezien het grote maatschappelijke belang en relevantie.

De serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen licht de regelgeving op het gebied van brandveiligheid toe en vertaalt dit op een systematische wijze in oplossingsrichtingen voor het ontwerp. De problematiek van nieuwbouwplannen voor woningen respectievelijk utiliteitsgebouwen staat daarbij centraal.

De serie verschaft richtlijnen die nauw aansluiten op de ontwerppraktijk. Aan de hand hiervan kan per ontwerpfase worden nagegaan met welke brandveiligheidsaspecten men in bepaalde fasen van uitwerking van een bouwplan rekening moet houden en welke oplossingsrichtingen er voor het ontwerp openstaan. Verder geeft de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen inzicht in het ‘waarom’ van de voorschriften. Dit laatste is relevant als de prestatie-eis niet is toegesneden op de voorgestelde oplossing en men een voorstel aan de gemeente wil kunnen voorleggen, waarmee eenzelfde doel wordt bereikt.

De zes publicaties hebben enerzijds het karakter van een ‘leerboek’, waarin de filosofie achter de brandveiligheidsvoorschriften uit de doeken wordt gedaan, plus de belangrijkste begrippen. Anderzijds is het een ‘raadpleegboek’, dat gebruikers in staat stelt bij specifieke vragen of knelpunten gericht naar informatie te zoeken. In de opbouw van de afzonderlijke delen komt dit onderscheid tot uitdrukking. Het handboek bestaat uit zes delen:

» Deel A – Brandveiligheid en gebouwontwerp
» Deel B – Ontwerprichtlijnen voor woningen en woongebouwen
» Deel C – Ontwerprichtlijnen voor utiliteitsbouw
» Deel D – Bouwdeel- en materiaalgedrag
» Deel E – Rekenen aan brandveiligheid
» Deel F – Procesmodel aanpak gelijkwaardige brandveiligheid

Een must voor elke professional die met brandveiligheid te maken heeft, van architect tot brandweerman.


De serie
Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen 
is Bouwbesluit 2012 proof


Artikelnummer 443.12

Gedrukte versie

€ 399,00  299,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • bezorgd binnen zeven werkdagen
  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast