0

publicatie: Handboek Duurzame Monumentenzorg

Voorwoord

Voorwoord

Duurzaamheid en monumentenzorg zijn twee kanten van dezelfde medaille: duurzame monumentenzorg. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Rijksgebouwendienst betekent dit dat wij streven naar het in stand houden van gebouwd erfgoed met oog voor zowel het monument als het milieu.

Sinds de eerste druk van het Handboek Duurzame Monumentenzorg, twee jaar geleden, is de aandacht voor duurzaamheid flink gegroeid. Bovendien staan de effecten van gebouwde monumenten op het milieu en het klimaat sterk in de belangstelling. Voortaan ligt de nadruk niet meer op nieuwbouw, maar is de bestaande bouw meer in beeld. Daarom wordt steeds vaker gesproken van niet alleen duurzaam bouwen, maar ook duurzaam verbouwen, en daarnaast dus ook van duurzame monumentenzorg.

Zoals u weet waait er een nieuwe wind door monumentenland. De zorg voor ons erfgoed verandert. Monumentenzorg moderniseert. Kennis en instrumenten zijn onmisbaar om dit veranderingsproces te kunnen volgen. Dit handboek biedt daarvoor houvast. U heeft hiermee alle theoretische en praktische informatie in handen om historische gebouwen duurzamer te maken. De vele praktijkvoorbeelden zijn leerzaam en zullen u hopelijk inspireren bij het volbrengen van uw eigen project.
Bij dit boek hoort ook een rekenmodel: een handig instrument om het effect van uw plannen op het monument en het milieu inzichtelijk te maken.

Monumenteneigenaren, vastgoedbeheerders, architecten en aannemers, maar ook beleidsmedewerkers, duurzaamheidsadviseurs en monumentenzorgers, eigenlijk iedereen die op een of andere manier met historische gebouwen werkt, kan profijt hebben van deze publicatie.

Ik hoop dan ook van harte dat deze tweede druk net zo succesvol zal worden als de eerste uitgave.

Cees van ’t Veen
Directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed