0

publicatie: Handboek Inspectie Staal

Voorwoord

Voorwoord

CUR-Aanbeveling 117:2015 “Inspectie en advies kunstwerken” geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, advies en (nader) onderzoek in het kader van beheer van civieltechnische constructies en hun technische installaties.

Deze CUR-Aanbeveling vormt één integraal geheel met SBRCURnet handboeken die zich richten op het materiaal en kritieke onderdelen en kan als basis dienen voor het formuleren van opdrachten voor inspectie, onderzoek en advies. Zij behandelt de inspectie van en het onderzoek aan de betreffende constructies of installaties, inclusief de advisering over het beheer van en onderhoud aan deze constructies. De handboeken vormen een samenvatting van de op dit moment beschikbare kennis van materialen en kritieke onderdelen. De handboeken geven tevens handreikingen voor inspectie aan de beschreven materialen en onderdelen.

Doel van dit handboek “Staal” is het verstrekken van achtergrondinformatie en het geven van richting aan een objectieve manier van inspecteren van stalen (onderdelen van) kunstwerken. In dit handboek wordt geen richting gegeven aan het advies volgend op de inspectie.

Het handboek is bedoeld voor alle stakeholders bij bestaande civiele kunstwerken zoals inspecteurs, beheerders en constructeurs.

SBRCURnet commissie 1715 ‘Inspectie en advies civieltechnische constructies’ heeft de ontwikkeling van dit handboek begeleid. Bij het verschijnen van dit handboek was de samenstelling als volgt:

 • Jarit de Gijt, voorzitter, Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau Stadsontwikkeling/TU Delft
 • Mark Lodema, rapporteur, Nebest
 • Ad Oskam, secretaris, Gemeente Rotterdam
 • Jan Arends, TU Delft
 • Ane de Boer, Rijkswaterstaat GPO
 • Hans ten Boom, 10Tree Projects
 • Paul Copier, ARCADIS Nederland BV
 • Yvonne Courage, Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • John van Dijk, Movares
 • Emile Hoogterp, Ingenieursbureau Westenberg
 • Martin de Jonker, SGS Intron
 • Erik Meijs, Gemeente Den Haag
 • Mark van Ramshorst, Gemeente Rotterdam
 • Maurice Reusen, Royal HaskoningDHV
 • Maarten van Riel, Movares
 • Peter Rienks, Gemeente Amsterdam
 • Jan van Vliet, Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Eric Waltje, AnteaGroup
 • Fred Jonker, projectmanager SBRCURnet

Voor de realisatie van dit handboek werden financiële bijdragen ontvangen van:

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Gemeente Rotterdam
 • Nebest
 • Stichting Fonds Collectieve Kennis - CT
 • Rijkswaterstaat GPO

SBRCURnet spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie, die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van dit handboek.

april 2016

Fred Jonker
Programmamanager Geotechniek en Bodem