0

publicatie: Handboek Inspectie Voegovergangen

Voorwoord

Voorwoord

CUR-Aanbeveling 117:2015 ‘Inspectie en advies kunstwerken’ geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, advies en (nader) onderzoek voor beheer van civieltechnische constructies en hun technische installaties.

Deze CUR-Aanbeveling vormt één integraal geheel met SBRCURnet handboeken die zich richten op het materiaal en kritieke onderdelen. Zij kan als basis dienen voor het formuleren van opdrachten voor inspectie, onderzoek en advies. Deze Aanbeveling behandelt de inspectie van en het onderzoek aan de betreffende constructies of installaties, inclusief advies over het beheer en onderhoud.
De handboeken vormen een samenvatting van de op dit moment beschikbare kennis van materialen en kritieke onderdelen. De handboeken geven tevens handreikingen voor inspectie aan de beschreven materialen en onderdelen.

Doel van dit handboek ‘Inspectie Voegovergangen’ is het verstrekken van achtergrondinformatie en het geven van richting aan een objectieve manier van inspecteren van (onderdelen van) voegovergangen. Op diverse plaatsen in dit handboek is in richtinggevende zin informatie opgenomen omtrent het advies volgend op de inspectie, maar dit handboek geeft geen invulling aan het adviesproces volgens inspectie- en adviescategorie B5.

Het handboek is bedoeld voor alle stakeholders bij bestaande civiele kunstwerken, zoals inspecteurs, beheerders en constructeurs.

SBRCURnet commissie 1715 ‘Inspectie en advies civieltechnische constructies’ heeft de ontwikkeling van dit handboek begeleid. Bij het verschijnen van dit handboek was de samenstelling als volgt:

 • Jarit de Gijt, voorzitter, gemeente Rotterdam Ingenieursbureau Stadsontwikkeling/TU Delft
 • Nico Booij, rapporteur
 • Ad Oskam, secretaris, gemeente Rotterdam
 • Marco Barendse, gemeente Tiel
 • Ane de Boer, Rijkswaterstaat GPO
 • Robert van Breugel, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf
 • Paul Copier, ARCADIS Nederland BV
 • John van Dijk, Movares
 • Joost van Gorkum, Heijmans
 • Emile Hoogterp, Ingenieursbureau Westenberg
 • Martin de Jonker, SGS Intron
 • Kees Köhler, provincie Noord Brabant
 • Mark Lodema, Nebest
 • Frits van Loenen, ProRail
 • Erik Meijs, gemeente Den Haag
 • Maurice Reusen, Royal HaskoningDHV
 • Maarten van Riel, Movares
 • Peter Rienks, gemeente Amsterdam
 • Jan van Vliet, gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Eric Waltje, Antea Group
 • Wouter Wuite, gemeente Leiden
 • Fred Jonker, projectmanager SBRCURnet

Namens Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) is de ontwikkeling van dit handboek begeleid door:

 • Frank van Beek, Rijkswaterstaat GPO
 • Han Leendertz, JSL Consulting
 • Martin Makkink, Heijmans

Het handboek is tijdens de ontwikkeling en voor het verschijnen van de definitieve versie nagelezen en van aanbevelingen en commentaar voorzien. Namens de SBRCURnet commissie 1715 ‘Inspectie en advies civieltechnische constructies’ door:

 • Joost van Gorkum, Heijmans
 • Kees Köhler, provincie Noord Brabant en namens PVO door:
 • Frank van Beek, Rijkswaterstaat GPO
 • Han Leendertz, JSL Consulting
 • Martin Makkink, Heijmans
 • Jeroen Melief, Maurer Söhne Holland
 • Klaus Ueckert, Maurer Söhne Holland

Voor de realisatie van dit handboek werden financiële bijdragen ontvangen van:

 • gemeente Amsterdam
 • gemeente Den Haag
 • gemeente ’s-Hertogenbosch
 • gemeente Leiden
 • gemeente Rotterdam
 • gemeente Tiel
 • gemeente Utrecht
 • Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO)
 • Stichting Fonds Collectieve Kennis - CT
 • Rijkswaterstaat GPO

SBRCURnet en PVO spreken hun dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie en de deskundigen vanuit PVO, die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van dit handboek.

Martijn Kramer
Voorzitter PVO

Fred Jonker
Programmamanager Geotechniek en Bodem
SBRCURnet