0

publicatie: Handboek ondersteuning opdrachtgevers bij PGS-projecten

Voorwoord

Voorwoord

In mei 2012 verscheen het Handboek Prestatiegericht samenwerken bij investeren en onderhoud. Het Handboek focust op projectniveau en volgt de processtappen die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen doorlopen bij het opzetten en uitvoeren van een project. Het bevat tevens de nieuwste inzichten rond het meetbaar en bespreekbaar maken van kwaliteit in de vraagspecificatie (Kwaliteit in Balans - KiB) en het balanceren op kwaliteitsthema’s. Het geheel wordt ondersteund door een normenboek en een geautomatiseerde tool.

Tijdens de preview van het Handboek eind 2011 benadrukten opdrachtgevers dat het initiatief rond prestatiegericht samenwerken bij investeren en onderhoud nu vooral bij opdrachtnemers ligt. De vraag werd gesteld: ‘Hoe kunnen we die initiatiefrol als corporaties meer oppakken?’ Belangrijk daarbij is om bestuurders en directie te overtuigen van het nut en de noodzaak van prestatiegericht samenwerken en van het bieden van praktische handvatten aan de organisatie om een geoliede implementatie mogelijk te maken.

Het doel van deze publicatie is dus om bestuurders en directie van corporaties te overtuigen en daarnaast corporaties de initiatiefrol te geven en meer aan het stuurwiel te krijgen bij prestatiegericht samenwerken in projecten. Daarbij komen vraagstukken aan de orde als:

  • Waarom zou je als opdrachtgever prestatiegericht willen samenwerken?
  • Waar zet je prestatiegericht samenwerken in en waar niet?
  • Hoe om te gaan met de vraagspecificatie?
  • Welke taken moet je (op wat langere termijn) in eigen hand houden
  • Welke kennis en deskundigheid moet je als opdrachtgever in huis hebben?
  • Hoe selecteer je geschikte opdrachtnemers?
  • Hoe beheers je risico’s en houd je grip op de prijsvorming?
  • Hoe krijg je de eigen organisatie mee in dergelijke innovatieve samenwerkingsverbanden en hoe borg je dat dit ook op termijn met een zekere bestendigheid kan worden gecontinueerd?

Het Handboek bevat veel praktische aanbevelingen, tips en voorbeelden hoe prestatiegericht samenwerken binnen de organisatie op te pakken.