0

publicatie: Handboek Soilmix-wanden

Voorwoord

Voorwoord

In de afgelopen jaren is de soil mix wand ‘booming’ in zowel België als Nederland. De praktijk daarbij is, dat elke aanbieder een min of meer eigen aanpak heeft voor ontwerp en uitvoering (ook wat betreft aspecten zoals de veiligheidsfilosofie en de risicobeschouwing).
Het ontbreekt aan een algemeen geaccepteerd en breed gedragen handboek, waarin eisen en criteria zijn vastgelegd ten aanzien van het ontwerp, de uitvoering en het beheer en onderhoud. Dat is lastig voor alle betrokkenen in het veld, omdat er geen referentie is die ten grondslag ligt aan dit type wanden.

Vanuit met name de ontwerpende en uitvoerende sector is gevraagd om de kennis en ervaring over de soilmix wanden te bundelen. Het resultaat is het thans voorliggende handboek, dat een gezamenlijk initiatief is van het WTCB en SBRCURnet.

Er is een zeker verschil in de ontwerpaanpak tussen België en Nederland; die komt in dit handboek uitvoerig aan de orde.

SBRCURnet/WTCB commissie 1794 ‘Soilmix wanden’ heeft de ontwikkeling van dit handboek begeleid. Bij het verschijnen van dit handboek was de samenstelling als volgt:

 • Geerhard Hannink, voorzitter, Gemeente Rotterdam
 • Noël Huybrechts, rapporteur, WTCB/KU Leuven
 • Nicolas Denies, rapporteur, WTCB
 • Alain Barthélemy, SECO
 • Maurice Bottiau, Franki Geotechnics
 • Richard Boogaarts, Gemeente Breda/COBc
 • Flor De Cock, Geotechnical Expert Office Geo.be
 • Koen Duyck, ABEF/Soiltech
 • Marc Everaars, Grontmij Nederland B.V.
 • Rijk Gerritsen, Witteveen+Bos
 • Edward Grünewald, Ingenieursbureau Inpijn Blokpoel
 • Flip Hoefsloot, Fugro GeoServices B.V.
 • Erwin de Jong, Geobest B.V.
 • Johan de Jongh, Heijmans
 • Martin de Jonker, SGS Intron
 • Oskar de Kok, Winmix
 • Bart Lameire, ABEF/Lameire Funderingstechnieken
 • Eric Leemans, ABEF/Soiltech
 • Jeroen de Leeuw, ConGeo b.v.
 • Richard Looij, Smet Keller Funderingstechniek V.O.F.
 • Jan Maertens, Jan Maertens BVBA
 • Remmelt Mastebroek, Fugro GeoServices, voorheen Wiertsema & Partners b.v.
 • Harald Muller, Aduco Nederland b.v. - Lareco
 • Peter Maas, Winmix
 • Bas Snijders, CRUX Engineering B.V.
 • Eelco van der Velde, Bauer Funderingstechniek B.V.
 • Fred Jonker, coördinator, SBRCURnet

Waardevolle bijdragen zijn ontvangen van Henri Havinga (Deltares), Erik Geurtjens (Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel), Dick-Peter Heikoop (ConGeo b.v.), Kees-Jan van der Made (Wiertsema & Partners b.v.), Hilda Pool-de Boer (Gemeente Den Haag), Ad Verweij (ARCADIS Nederland BV, voorheen Deltares), Aad van der Horst (BAM) en Aida Jusufagic (Gemeente Emmen).
Voor de realisatie van dit handboek werden financiële bijdragen ontvangen van:

 • ABEF
 • Bauer Funderingstechniek B.V.
 • Congeo
 • FCK-CT
 • Franki Geotechnics
 • Geobest B.V.
 • Heijmans
 • Ingenieursbureau Inpijn Blokpoel
 • Lareco Nederland BV (thans Aduco Nederland b.v. - Lareco)
 • Rijkswaterstaat GPO
 • Winmix
 • Wiertsema & Partners b.v.
 • WTCB

SBRCURnet en het WTCB spreken hun dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie, die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van dit handboek.
Tot slot wenst de SBRCURnet/WTCB commissie nog te benadrukken dat ze overtuigd is dat dit handboek voldoet aan een reële behoefte van de markt en dat het een degelijk, wetenschappelijk onderbouwd, draagvlak biedt voor de toepassing van de soilmix-techniek bij de realisatie van grondkerende, waterkerende en waterremmende wanden. Het zal bovendien de basis vormen voor de verdere ontwikkeling en mogelijks nieuwe toepassingsgebieden van deze veelbelovende en duurzame techniek.

Namens de SBRCURnet/WTCB commissie:

Geerhard Hannink
Voorzitter van de SBRCURnet/WTCB-commissie 1794 ‘Soilmix-wanden’
Noël Huybrechts
Hoofd Afdeling Geotechniek WTCB
Fred Jonker
Programmamanager Geotechniek en Bodem - SBRCURnet

.