0

publicatie: Handboek vocht en ventilatie

Titelpagina

Handboek vocht en ventilatie

Basis voor Ontwerp, Uitvoering en Beheer

Vochtige en slecht geventileerde woningen zijn de oorzaak van veel gezondheidsklachten. Daarnaast ondervinden meer dan een miljoen woningen structurele schade door vocht. Dit handboek is een uniek, compleet naslagwerk, dat alle kennis bundelt die bruikbaar is bij het ontwerp, de bouw en het beheer van woningen. Hiermee hebt u alle kennis direct bij de hand.

2000
805.00
90-5367-293-1
07-08-2013