0

publicatie: Handreiking Observational Method

Voorwoord

Voorwoord

In het kader van Geo-Impuls is een handreiking opgesteld door een werkgroep met brede vertegenwoordiging uit de bouwwereld; opdrachtgevers, adviesbureaus, kennisinstituten, en aannemers. De handreiking is bedoeld om de partijen bij het bouwproces te informeren over de mogelijkheden van de Observational Method, plus daarbij best practices te delen en aanwijzingen te geven over hoe de Observational Method in de bestaande context van regelgeving en praktijk kan worden toegepast.

De werkgroep spreekt de hoop uit dat deze publicatie zal bijdragen aan vernieuwing in het bouwproces en het terugdringen van de faalkosten in de bouw. Eindgebruikers en externe stakeholders kunnen met de informatie in deze handreiking onderbouwde keuzes maken bij de inzet van de methode. Ingenieurs bij zowel adviesbureaus als aannemers beschikken met deze handreiking over de handvatten om een goed ontwerp te maken. Ook staat benoemd in welke situaties de toepassing van de Observational Method voordeel biedt, zodat de ingenieurs dit kunnen gebruiken bij overleggen met opdrachtgevers of hun managers. Vergunningsverleners kunnen via deze handreiking kennis nemen van de veiligheidsfilosofie die aan de Observational Method ten grondslag ligt en van de eisen die aan een goed ontwerp worden gesteld.

In de driehoek opdrachtgever-adviseur-aannemer worden eisen gesteld aan het niveau van samenwerking en de invulling van de rollen en taken bij toepassing van de Observational Method. Ter illustratie van de aanpak is in deze publicatie een aantal cases opgenomen. Hieruit blijkt dat de aanpak zowel voor grootschalige als relatief kleine projecten tot voordeel kan leiden.

De werkgroep had bij het verschijnen van de handreiking de volgende samenstelling:

Thomas Bles Deltares
Erwin de Jong Geobest B.V.
Ruud Stoevelaar Deltares
Elisabet Alink Fugro GeoServices B.V.
Cees Buijs Gemeente Rotterdam
Jan van Dalen Strukton
Steven Delfgaauw Witteveen+Bos
Theo Feenstra Tauw
Rinus de Heus Ingenieursbureau Amsterdam
Renger van de Kamp Arcadis
Martin de Kant Royal Haskoning DHV
Maarten Korevaar Volker InfraDesign B.V.
Arend Kremer Prorail
Paul Litjens Rijkswaterstaat
Milcar Vijlbrief BAM Infraconsult

In de loop van 5 jaren zijn waardevolle bijdragen geleverd door:

Saïd Azzouzi Arcadis
Klaas Jan Bakker WAD43 / TU Delft
Stefan Buykx Witteveen+Bos
Jan Jaap Heerema Rijkswaterstaat
Annemarij Kooistra Ingenieursbureau Amsterdam
Mandy Korff Deltares
Jessica Oudhof Ballast Nedam Engineering B.V.
Paul Rebel Ingenieursbureau Amsterdam
Kristina Reinders Fugro GeoServices B.V.
Rogier Schippers Volker InfraDesign B.V.
Rens Servais Strukton