0

publicatie: Rapport 199 Handreiking toepassing No-Recess technieken

Voorwoord

Voorwoord

In het kader van No-Recess (New Options for Rapid and Easy Construction of Embankments on Soft Soils) zijn in de Hoeksche Waard testbanen aangelegd om diverse veelbelovende technieken te onderzoeken op hun bijdrage aan sneller, slimmer, goedkoper en duurzamer bouwen. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat heeft een eerste evaluatie van de verschillende technieken van de No-Recess proeftuin Hoeksche Waard gehouden met de aannemerij. Daarbij bleek dat een aantal van de beproefde technieken 'op groen' staat, d.w.z. dat deze techniek voldoet en zonder meer voor toepassing bij de aanleg van infrastructurele werken kan worden gebruikt. Daarnaast is er een aantal technieken uit de No-Recess proeftuin dat 'op oranje' staat. Deze technieken dienen nader te worden onderzocht alvorens 'groen licht' te krijgen. Voorts is er een aantal aspecten van algemeen belang dat nader dient te worden onderzocht.

CUR-commissie C 121 "Eind evaluatie No-Recess testbanen Hoeksche Waard" kreeg als opdracht om dit onderzoek uit te voeren. Dit rapport geeft de resultaten ervan weer.

Bij het verschijnen van dit rapport was de samenstelling van de onderzoekcommissie C 121 als volgt:

ir. W.I. VAN NIEKERK, voorzitter Ballast Nedam Grond en Wegen B.V.
ir. J.D. VAN DUIJVENBODE, secretaris RWS-DWW
ir. J.P.J. BRULOT RWS directie Zuid-Holland
ing. N.G. CORTLEVER Cofra B.V.
ir. W.M.W. DON KWS BV District Utrecht
dr.ir. J.W. FRÉNAY ENCI NV
ing. M.J. GROOTHUlS losef Möbius Bau-Gesellschaft Gmbh & Co
dr.ir. E.J. DEN HAAN GeoDelft
ir. E.J. HUlDEN Nederhorst Grondtechniek BV
ir. H.L. JANSEN Fugro Ingenieursbureau
ir. G.P. DE JONG BAM Infrabouw B.V.
ing. A. KREMER NS Railinfrabeheer
ir. W.O. MOLENDIJK GeoDelft
ir. A.H. NOOY VAN DER KOLFF Baggermij. Boskalis B.V.
ir. H.M.A. PACHEN Gemeentewerken Rotterdam
ir. M.J. DE RUITER Vermeer Infrastructuur BV
ing. M.J. DEN UlL Holland Railconsult Civiele Techniek
ing. F. VERHELST Lhoist Nederland BV
ir. C.R. VAN HAASTEREN, corresp. lid Stichting CROW
ir. A.C. VRIEND, corresp. lid Ballast Nedam Funderingstechnieken
ir. P. WALLIS, corresp. lid Josef Möbius Bau-Gesellschaft GmbH & Co.
ing. A. JONKER, coördinator CUR
ing. RJ. TERMAAT, mentor CUR

Daarnaast hebben de volgende personen op ad hoc basis een bijdrage geleverd:

ir. E. SCHOUTE Baggermij. Boskalis B.V
drs. A.J. ORBONS Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam
ing. W. VAN DER ZON GeoDelft
dr.ir. G. GREEUW GeoDelft
ing. R.D. VAN PUTTEN GeoDelft
dr.ir. H.G. STUIT Holland Railconsult
ir. A.J. SNETHLAGE Holland Railconsult
ir. M. KONINGEN Holland Railconsult
dr.ir. J. BLAAKMEER ENCI
dr. W.M.M. HEIJNEN TNO Bouw

Het rapport is samengesteld door ir. H.L. JANSEN (Fugro Ingenieursbureau)

Voor het onderzoek werden financiële bijdragen ontvangen van:

RWS-DWW
Ballast Nedam Grond en Wegen BV
Cofra BV
BAM Infrabouw BV
Nederhorst Grondtechniek BV
Baggermij. Boskalis
ENCI NV
GeoDelft
Vermeer Infrastructuur BV
Fugro Ingenieursbureau B.V.
Josef Möbius Bau-Gesellschaft Gmbh & Co
Lhoist Nederland B.V.
Holland Railconsult Civiele Techniek
Gemeentewerken Rotterdam
KWS BV District Utrecht

De CUR spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van dit rapport.

Januari 2001 Het bestuur van CUR