0

publicatie: Handreiking voor ontwerpteams

Titelpagina

Handreiking voor ontwerpteams

Innovatieve en duurzame gebouw- en installatieconcepten - een integrale aanpak


Energiezuinige en duurzame gebouw- en installatiesystemen én een comfortabel binnenklimaat. SBR heeft zes ontwerpconcepten ontwikkeld om innovatieve en duurzame utiliteitsgebouwen te realiseren. Voor ontwerpteams zijn het denkrichtingen voor duurzame oplossingen.

2002
808A.02
978-90-5367-343-0
07-08-2013