0

publicatie: Handreiking voor ontwerpteams

Voorwoord

Voorwoord

In 1998 nam ISSO naar aanleiding van vragen uit de markt het initiatief tot een onderzoek naar het ontwikkelen van concepten voor het realiseren van innovatieve en duurzame gebouwen.
Het gaat hierbij om concepten waarbij integraal ontwerp, duurzaam bouwen, energie-efficiency en optimale functionaliteit centraal staan. In samenwerking met Novem en SBR is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Onder de bezielende leiding van SBR is het project verder uitgevoerd, met als resultaat een reeks kennisproducten die onder de gezamenlijke vlag van SBR en ISSO voor de bouw- en installatiesector beschikbaar zijn.
Het doel van deze informatie is ‘nieuwe’ gebouw-/installatieconcepten voor alle bij het bouwproces betrokkenen bespreekbaar te maken door aan te geven hoe integraal ontwerpen tot duurzame en innovatieve oplossingen kan leiden. Op deze wijze wordt een brug tussen bouw- en installatietechniek geslagen.

De opstellers van de publicaties zijn er in geslaagd door een heldere conceptuele benadering de grote hoeveelheid informatie over nieuwe systemen, technieken en oplossingen efficiënt te ontsluiten. Deze publicatie is daarbij een eerste handreiking, met name voor ontwerpteams.

De drie gedetailleerde projectbeschrijvingen zijn vooral waardevol voor diegenen die ermee aan de slag willen, temeer daar de prestaties, het proces en de slimme oplossingen digitaal op een cd aangereikt worden. Het inspirerende karakter van deze beschrijvingen is verrassend. Het feit dat de opstellers van deze publicaties de beschreven prestaties ten aanzien van comfort, binnenmilieu, energie-efficiency, flexibiliteit en kosten daadwerkelijk in de praktijk hebben geverifieerd, is uniek.

Het voorbeeldkarakter van de gepresenteerde concepten is bijzonder en mag door de serieuze ontwerper of opdrachtgever die op zoek is naar nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaam bouwen/installeren, niet worden gemist.

SBR en ISSO zijn, behalve Novem voor de belangrijke financiële steun, ook de diverse partijen die betrokken waren bij de voorbeeldprojecten erkentelijk voor de inspirerende samenwerking.

ir. J.J.N.M. Hogeling