0

publicatie: Herontwikkeling binnenstedelijke gebieden

Titelpagina

Herontwikkeling binnenstedelijke gebieden

Checklist voor het ontwikkelingsproces

De herontwikkeling van oude woonwijken in stedelijke gebieden is gebaat bij een integrale aanpak. Deze handleiding is een hulpmiddel waarmee corporaties, beleggers, projectontwikkelaars, bouwers en gemeente-instanties in dat proces worden ondersteund.

1999
455.99
978-90-5367-267-9
05-08-2013