0

publicatie: Het voegen van metselwerk

1 Voorbewerking van de voegen

1 Voorbewerking van de voegen

ploeg: één of meer mensen

Werkzaamheden Materiaal/materieel
Controleren van de voegen (zie tekening).
Zo nodig voegen ophakken.
Afvoeren van specieresten. Container 'puin'.
Zo nodig verwijderen van mortelsmetten. Geschikt zuur, tuinslang met spuitstuk, stevige borstel (voegborstel), oogbescherming, handschoenen.
Reinigen van de voegen. Hoge-drukwater of perslucht. Indien perslucht, dan tuinslang met spuitstuk ten behoeve van voorbevochtigen metselwerk.
Voorbevochtigen. Voldoende waterdruk.

Kwaliteit/uitvoeringsdetails

 • Voegen moeten voldoende diep zijn (zie tekening).
 • Reinig voegen voor de start van het voegwerk.
 • Reinig voegen met een krachtige waterstraal (vuil wordt zo goed verwijderd en de stenen worden zo voldoende bevochtigd).
 • LET OP! Voegen met een natte borstel schoonmaken is onvoldoende.
 • LET OP! Wanneer mortelsmetten verwijderd moeten worden, altijd eerst advies inwinnen bij de steenleverancier.
 • LET OP! Metselwerk nooit schuren om mortelsmetten te verwijderen.

Arbeidsomstandigheden
veiligheid en gezondheid

 • Bescherm ogen en handen bij het werken met zuur.
 • Gebruik als u moet knielen kniebeschermers.
 • Vermijd veelvuldig bukken of rekken.
 • Ga zo nodig op een (veilige) verhoging of console staan.

Milieu

 • Vang voegspecie op.
 • Doe specieresten in de container 'puin'.
 • Voorkom vervuiling van de grond met reinigingsproducten.