0

publicatie: Hinder voor personen

Titelpagina

Hinder voor personen

Deel B uit de Meet- en beoordelingsrichtlijn: Trillingen

Trillingen zorgen in toenemende mate voor overlast en schade. We bouwen immers steeds meer en zwaarder in binnenstedelijk gebied. Deze unieke publicatie – want enig in zijn soort! – laat u zien hoe u objectief hinder voor personen in gebouwen kunt beoordelen.

2013
002.13
978-90-5367-429-1
05-08-2013