0

publicatie: Hogere geluidsisolatie met massieve betonnen bouwmuren?

1 Samenvatting

1 Samenvatting

Dit commissierapport bespreekt de resultaten van een toetsingsproject in opdracht van Stichting Bouwresearch, met als doel het in de praktijk realiseren van een meer dan minimale geluidsisolatie met massieve woningscheidende wanden in gietbouw en betonnen elementen, zonder een grote kostenverhoging. Er is daarbij gestreefd naar een karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid Ilu;k van ten minste +5 dB respectievelijk een isolatie-index voor contactgeluid Ico van ten minste +10 dB.

Binnen het bouwproject zijn eengezinswoningen met identieke plattegrond gebouwd, waarbij twee verschillende bouwwijzen met totaal vier varianten zijn toegepast:

 • gietbouw, prestatieniveau Bouwbesluit;
 • gietbouw, prestatieniveau Ilu;k ≥ +5 dB, Ico ≥ +10 dB;
 • betonnen elementen, prestatieniveau Bouwbesluit;
 • betonnen elementen, prestatieniveau Ilu;k ≥ +5 dB, Ico ≥ +10 dB.

De binnenmaten van de woningen zijn niet gewijzigd; de variatie in dikte van de bouwdelen is aan de buitenzijde opgevangen.

Vóór de oplevering van de woningen in april 1997 is een uitgebreid meetprogramma uitgevoerd. Behalve de metingen van de Ilu;k- en Ico-waarden, zijn de verbindingsdemping tussen bouwdelen aan weerszijden van de bouwknopen bij de bouwmuur bepaald. Ten slotte zijn de uitkomsten van de prognoseberekeningen getoetst aan de metingen.

Uit de meetresultaten en de uitgevoerde analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 • in alle gevallen wordt voldaan aan de eisen van lucht- en contactgeluidsisolatie volgens het Bouwbesluit;
 • de luchtgeluidsisolatie van de 'normale' constructies voldoet aan de verwachtingen;
 • de luchtgeluidsisolatie van de 'zware' constructies blijft achter bij de verwachting;
 • bij de woningen uitgevoerd in prefabbeton is de verwachte verbetering van de contactgeluidsisolatie ruim gerealiseerd ten opzichte van de 'normale' constructie;
 • bij de woningen uitgevoerd in gietbeton is een geringe verbetering van de contactgeluidsisolatie gerealiseerd ten opzichte van de 'normale' constructie;
 • het BASluco-programma ter berekening van lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen blijkt beperkingen te hebben en te optimistische resultaten te genereren om bij zwaardere constructies een betrouwbare voorspelling van de geluidsisolatie te geven;
 • de gemeten indices van verbindingstransmissie Kij zijn niet afwijkend van de verwachting.