0

publicatie: Hogere geluidsisolatie met massieve betonnen bouwmuren?

Titelpagina

Hogere geluidsisolatie met massieve betonnen bouwmuren?

Praktijkmetingen

Dit rapport geeft u onder andere een overzicht van de bouwkundige dimensionering van een toetsingsproject, waarin de mogelijkheden tot realisatie van een minimale geluidsisolatie met massieve woningscheidende wanden bij giet- en betonnen elementenbouw zijn bekeken.

1998
442.98
90-5367-243-5
05-08-2013