0

publicatie: Hogere geluidsisolatie met massieve betonnen bouwmuren?

Woord vooraf

Woord vooraf

Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij eengezinswoningen met massieve woningscheidende wanden praktijkervaring ontbreekt in het realiseren van een hogere geluidsisolatie dan het Bouwbesluit vereist. In het kader van het onderzoek naar nieuwe en/of verbeterde bouwtechnieken, één van de speerpunten binnen de onderzoeksprogrammering van Stichting Bouwresearch (SBR), is daarom het project "Hogere geluidsisolatie door massieve betonnen wanden?" opgezet. Doel hiervan is vast te stellen of met betrekkelijk eenvoudige maatregelen bij de bestaande woningbouwmethoden meer dan wettelijk vereist op het gebied van geluidsisolatie tussen woningen bereikt kan worden. Het betreft hier de bouwmethoden gietbouw (ter plaatse gestort beton) en grote prefab betonnen elementenbouw. Voor u ligt het eindresultaat van dit SBR-onderzoeksproject.

In dit commissierapport wordt een overzicht gegeven van de bouwkundige dimensionering van het project en de in de praktijk bereikte lucht- en contactgeluidsisolatie tussen naast elkaar gelegen woningen. Het unieke van dit project is dat naast elkaar kunnen worden gezet, zowel voor prefabbeton als voor gietbouw, de resultaten zowel met als zonder maatregelen bij dezelfde woningplattegronden. Daarbij dient niet uit het oog te worden verloren dat de genomen maatregelen bewust beperkt van opzet zijn.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van: Senter; NBM Amstelland Woningbouw B.V.; Vereniging van Nederlandse Cementindustrie (VNC) (Mebin B.V.; Cementfabriek Rozenburg (Robur) B.V.; Cementfabriek IJmuiden (cemij) B.V.); Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN)

Rapporteurs:
ir. D.A. van Valkenburg en dr. ir. P. Vogel, Lichtveld Buis & Partners B.V., Utrecht

Studiebegeleidingscommissie:

ing. J. Brehm (NBM Amstelland Woningbouw B.V.)
ing. Th. Boessenkool (Heembeton B.V.)
ir. R.C. Dorgelo (Stichting Bouwresearch, projectmanager)
ir. L.J. Hoekstra (Stichting Garantie Instituut Woningbouw)
R.A.A. Hartman en
ir. W.G.M. Beentjes
(PRC Bouwcentrum)
ing. J.H. Köhne (VNC)
J. Kramer (Nederlandse Stichting Geluidhinder)
ir. P.J. van Luijk (Ministerie van VROM - DGVH)
ir. H. Oortwijn (Bond van Nederlandse Architecten, voorzitter)
P.J. Smit (VOBN)
ir. D.A. van Valkenburg en
dr.ir. P. Vogel
(Lichtveld Buis & Partners B.V., rapporteurs)