0

publicatie: Hotspotvrij ontwerpen -Maatregelen tegen opwarming van waterleidingen in woningen

1 Inleiding

1 Inleiding

Onbedoelde opwarming van drinkwaterleidingen tot boven 25 °C is een steeds groter probleem met de huidige bouw- en installatiewijze.

De cv-ketel en het warmtapwatertoestel zijn tegenwoordig vaak gecombineerd in een combi-ketel waardoor er in de technische ruimte al problemen ontstaan met het uit elkaar houden van de drinkwaterleidingen en de cv-, of vloerverwarmingsleidingen. Is er sprake van collectieve verwarming zoals stadsverwarming dan treffen we in de meterkast zowel drinkwaterleidingen als cv-leidingen aan. In leidingschachten en verlaagd plafonds worden vaak zowel de doorgaande cv-leidingen als drinkwaterleidingen opgenomen.
Daarnaast wordt de vloer gebruikt om horizontale leidingen in weg te werken en zijn er steeds meer tappunten aan te sluiten dan vroeger door de vraag naar een tweede badruimte of extra wastafels.

Er zijn de laatste jaren veel projecten opgeleverd, waarbij er daadwerkelijk lauw water uit de koud waterkraan komt ten gevolge van onbedoelde opwarming in de uittapleidingen. Plaatsen waar onbedoelde opwarming optreedt worden "hotspots" genoemd. Hotspots treden vooral op in situaties waarbij de cv- en drinkwaterleidingen veelvuldig te dicht bij elkaar zijn geprojecteerd en/of elkaar kruisen.
De bewoners en gebouwbeheerders zijn er zich steeds beter bewust van en ook de inspecteurs van het waterleidingbedrijf letten er steeds meer op. Er zijn dan ook inmiddels diverse projecten bekend waarbij de vloeren moesten worden opengebroken, een extra leidingkoker moest worden gemaakt en de leidingen opnieuw moesten worden aangelegd.

In NEN 1006 [1], aangewezen door het Bouwbesluit, staat vermeld dat drinkwater onder 25 °C moet blijven. Dat heeft vooral te maken met het beperken van bacteriegroei, waaronder Legionella.

De technische oplossingen zijn inmiddels enkele jaren bekend, met name via ISSO-publicatie 30.5 [4], Kleintje Legionellapreventie [8] en ISSO-SBR-publicatie 811 [9]. Echter in het ontwerp en de uitvoering wordt er door de betrokken partijen nog te weinig rekening mee gehouden.

ISSO en SBR willen met dit cahier graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van deze ongewenste situatie en mede invulling geven aan het streven van het kabinet naar veiliger leidingwaterinstallaties. Dit cahier is bestemd voor zowel abonnees van het Praktijkboek als niet-abonnees (het is ook los te koop) en is bedoeld als een toegankelijk basiswerk over het voorkomen van onbedoelde opwarming van drinkwater.

Dit cahier richt zich op de professionals die in hun werk te maken hebben met het bouwen van en installaties in woningen en (woon) gebouwen en wel in alle fasen van het voortbrengingsproces.